WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:25:pm 18/05/10 Đăng ngày “May 18th, 2010”

Việt Nam không chỉ dành cho khách du lịch

Việt Nam không chỉ dành cho khách du lịch

Phải viết bài thế nào để đừng đốt chiếc cầu sau lưng và để còn có thể trở lại Việt Nam? Nếu muốn vậy, cách duy nhất là dừng viết ở đây.

04:25:pm 18/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hòa giải dân tộc

Hòa giải dân tộc

Chỉ có hai tấm bia nhỏ nhoi ở hai hòn đảo heo hút như vậy mà họ cũng không chịu nổi. Thì nói đến chuyện hoà giải làm gì cho mệt.

03:58:pm 18/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Não và tim người cộng sản

Não và tim người cộng sản

Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ Tề nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng bên Trung Quốc. Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim. Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là: tim bác [...]

02:13:pm 18/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Về những văn kiện Đại hội XI, “Giải đáp trúng những vấn đề xã hội” hay là quay lưng lại cuộc sống?

Về những văn kiện Đại hội XI, “Giải đáp trúng những vấn đề xã hội” hay là quay lưng lại cuộc sống?

Hầu hết nông dân ta đang làm nghề nông đều mong đảng và nhà nước trả lại cho họ quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất, như từ xưa vốn có, cả thời phong kiến và thuộc Pháp, bị đảng tịch thu một cách độc đoán hơn nửa thế kỷ nay.

10:52:am 18/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ý kiến về hình thức thi hành án tử hình

Ý kiến về hình thức thi hành án tử hình

Hiện nay trên thế giới đã có 89 quốc gia đã bỏ án tử hình, hầu hết những nơi này có nền dân chủ cao, xã hội ổn định, công bằng và văn minh.

10:39:am 18/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Củ Cà Rốt “Made in China” – Đồng tiền có nọc!

Củ Cà Rốt “Made in China” – Đồng tiền có nọc!

Nay câu chuyện Khơ Me Đỏ đã lùi vào quá khứ, “ông lớn” Trung Quốc lại tiếp tục lò dò vào Campuchia, và chìa ra “củ cà rốt” ngọt ngào.

02:29:am 18/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »