WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:01:am 06/09/14 Đăng ngày “September 6th, 2014”

Nguyễn Bá Thanh không xứng đáng được chữa trị ở Mỹ

Nguyễn Bá Thanh không xứng đáng được chữa trị ở Mỹ

Vẫn biết Mỹ là nước nhân đạo. Đặc biệt những người làm ngành Y Tế, từ lao công, tới Bác Sĩ, đều nhã nhặn, lịch sự đối với bệnh nhân. Họ làm việc tận tâm, tận sức, chỉ nhìn cách thiết kế phòng trực của bệnh viện thì biết, phòng trực ngoài hành lang, không [...]

05:01:am 06/09/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tường trình về vụ cưỡng chế đất đai, bắt người trái phép

Tường trình về vụ cưỡng chế đất đai, bắt người trái phép

Sáng ngày 5/9/14, vào lúc 7 h 20, cô Huỳnh Phương Ngọc vừa mở cửa đi làm thì bị 2 công an mặc sắc phục chặn lại trước nhà tại địa chỉ 305/16 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Ngay sau đó, lập tức các nhân viên an ninh và dân phòng xô cửa [...]

04:39:am 06/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »