WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:24:pm 03/09/14 Đăng ngày “September 3rd, 2014”

Kiến nghị của một số cựu sĩ quan

Kiến nghị của một số cựu sĩ quan

Chúng tôi là những người lính trọn đời “Trung với Nước, Hiếu với Dân”, luôn trăn trở với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân.

09:24:pm 03/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh

Đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh

Trần Đĩnh không phải là một tác giả quen tên đối với người đọc sách Miền Nam Việt Nam, và cũng khá lạ với độc giả hải ngoại. Nhưng ông là người đã từng cầm bút viết lên những trang sách nhiều triệu người đọc, ở Miền Bắc. Trần Đĩnh là người chấp bút Tiểu [...]

08:10:pm 03/09/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nga vi phạm những nguyên tắc đã thỏa thuận

Nga vi phạm những nguyên tắc đã thỏa thuận

Nhưng NATO đã bị bất ngờ về hành động của Nga ở Krym?

04:38:pm 03/09/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đỗ Thị Minh Hạnh bị chặn xuất cảnh

Đỗ Thị Minh Hạnh bị chặn xuất cảnh

Sáng nay Đỗ Thị Minh Hạnh – tù nhân lương tâm mới ra tù 2 tháng trước đây – vừa bị chặn xuất cảnh tại sân bay Nội Bài khi cô sang Áo thăm mẹ đang đau ốm. Hạnh bị giữ 12 tiếng tại cửa khẩu Nội Bài, sau đó được trả lại hộ chiếu [...]

04:03:pm 03/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »