WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:49:pm 11/09/14 Đăng ngày “September 11th, 2014”

Người gieo hạt trong CCRĐ

Người gieo hạt trong CCRĐ

04:49:pm 11/09/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chu Tất Tiến: Tại sao chúng ta không kêu gọi hòa hợp hỏa giải dân tộc?

Chu Tất Tiến: Tại sao chúng ta không kêu gọi hòa hợp hỏa giải dân tộc?

Gần đây, một vài cuộc tranh luận về chủ trương hòa hợp hòa giải đã tạo sự chú ý của dư luận cùng với việc nhiều nguời chuẩn bị mang phái đoàn thương mại về Việt Nam. Những lời kêu gọi trên, thật ra, không lạ lẫm gì với nguời Việt hải ngoại. Truớc đây, [...]

03:57:pm 11/09/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xung quanh việc rạn nứt ban đại diện CĐ người Mỹ gốc Việt Tp. Houston Texas

Xung quanh việc rạn nứt ban đại diện CĐ người Mỹ gốc Việt Tp. Houston Texas

Hơn một tuần lễ nay, trên mục “Đâu là sự thật?” của đài truyền hình SGN 52.3 do ông Micheal Hòa phụ trách, ra rả phát đi ngày hai ba lần cuộc phỏng vấn của bà Hoàng Minh Thúy với ông luật sư Steven Dieu (ông luật sư đồng hương này, chẳng dính líu gì [...]

03:48:pm 11/09/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đạo Thiền của Tàu có phải là đạo Phật Đại thừa không?

Đạo Thiền của Tàu có phải là đạo Phật Đại thừa không?

Có cái khác giữa Nhật Bản và Việt Nam là đời nhà Tống, khi người Nhật qua Trung Quốc đem Thiền về, thì biến Thiền thành Zen mang sắc thái hoàn toàn….

03:33:pm 11/09/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

CCRĐ – Tội ác vượt chỉ tiêu trên giao

CCRĐ – Tội ác vượt chỉ tiêu trên giao

Bố tôi bị quy lên địa chủ, bị trói nhốt chuồng trâu chờ ngày đấu tố. Tôi đã chứng kiến Tậy đi càn quét nhưng không khí làng tôi những ngày cải cách đấu tố bắn bỏ địa chủ còn kinh khủng hơn nhiều đầu năm 1954…

03:26:pm 11/09/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bốn tầng nấc của người dân chủ VN

Bốn tầng nấc của người dân chủ VN

Tạm gọi theo cách của tôi và một phần dư luận hiện nay là góc nhìn về “phe dân chủ”, “quần chúng”, “phe cải cách” cùng “phe bảo thủ” trong Đảng CS Việt Nam.

10:34:am 11/09/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »