WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:40:pm 08/09/14 Đăng ngày “September 8th, 2014”

Cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Đức bị đánh tại Hà Nội.

Cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Đức bị đánh tại Hà Nội.

Anh Trương Minh Đức, cựu tù nhân lương tâm bị đánh khi đang đi taxi đến số 7 Nguyễn Đình Chiểu. Cùng đi với anh có Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Trương Văn Dũng và cô Trần Thị Nga. Khi taxi đi tới vị trí ngang số 63 Khâm Thiên thì hơn chục tên côn [...]

04:40:pm 08/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Đập Cánh Giữa Không Trung” đến Toronto

“Đập Cánh Giữa Không Trung” đến Toronto

Liên hoan Phim Quốc tế Toronto (TIFF – Toronto International Film Festival) thường tổ chức vào Tháng chín – đầu Thu mỗi năm, tại thành phố Toronto, Canada. Đây là một liên hoan phim quy mô và uy tín cao, chỉ sau Liên hoan Cannes của Pháp. TIFF thường quy tụ khoảng 400 000 lượt [...]

12:21:am 08/09/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »