WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:47:pm 01/09/14 Đăng ngày “September 1st, 2014”

45 năm giỗ Bác: Bác làm gì kệ Bác

45 năm giỗ Bác: Bác làm gì kệ Bác

Trong cuốn “Trần Đức Thảo Những Lời Trăng Trối” của Tri Vũ – Phan Ngọc Khuê, có kể câu chuyện đi xin việc làm của triết gia Trần Đức Thảo ở trang 324 và 325. Để bạn đọc dễ theo dõi, tôi xin tóm tắt nội dung: Sau vụ đàn áp khốc liệt nhóm Nhân [...]

08:47:pm 01/09/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Sự lợi hại của lòng hận thù

Sự lợi hại của lòng hận thù

Trong cuộc đời, có những điều tốt và cần thiết cho việc này, nhưng lại không tốt hoặc có hại cho việc khác, hoặc tốt cho lúc này nhưng không còn tốt vào lúc khác. Chẳng hạn, khi quả trứng còn là trứng thì cái vỏ trứng là vật tối cần thiết và rất ích [...]

03:51:pm 01/09/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện Anh Bốn Thôi &Chị Phạm Thị Lành

Chuyện Anh Bốn Thôi &Chị Phạm Thị Lành

Kinh tế ảm đạm, thất nghiệp gia tăng, vật giá leo thang, thâm hụt ngân sách, nguy cơ vỡ nợ ngân sách…là bức tranh kinh tế từ đây đến hết 2015 và có khả năng làm đổ vỡ nền kinh tế

03:43:pm 01/09/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quyền lực phát sinh từ nòng súng

Quyền lực phát sinh từ nòng súng

Thời con người còn ăn lông ở lỗ, trong những cuộc tranh giành phẩm vật thường kẻ nào có sức mạnh sẽ thắng, có thể giết chết đối thủ và chiếm toàn bộ chiến lợi phẩm. Đây là thời kì con người sống theo „luật rừng xanh“, theo kiểu „ chúa tể sơn lâm“, cá [...]

03:35:pm 01/09/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Chúng tôi muốn biết’

‘Chúng tôi muốn biết’

Tự do ngôn luận liên quan chặt chẽ tự do tiếp cận thông tin. Mỗi người dân đều có quyền tiếp cận những thông tin từ nhà nước như chính sách quốc gia, hoạt động của chính khách nhà nước và/hoặc đảng cầm quyền trên mọi lĩnh vực: giáo dục, môi trường, y tế, an [...]

03:25:pm 01/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thanh trừng của Tập Cận Bình

Thanh trừng của Tập Cận Bình

Suy đi tính lại, khả thế thành công của Tập cận Bình rất là mong manh. Có thể đến một lúc nào họ Tập phải ngừng cuộc thanh trừng, thỏa hiệp với những con hổ già…

12:00:am 01/09/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bài học Ukraine cho Việt Nam

Bài học Ukraine cho Việt Nam

Nhà cầm quyền độc tài vốn dễ bị hăm dọa hay mua chuộc, còn một chính quyền dân chủ nhưng phôi thai lại dễ bị phá hoại!

12:00:am 01/09/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »