WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:20:pm 21/09/14 Đăng ngày “September 21st, 2014”

Sự độc ác của công an Việt Nam

Sự độc ác của công an Việt Nam

Ở vào một thời điểm khá nhạy cảm, khi Việt Nam đang tìm kiếm một thỏa hiệp với Mỹ để mua vũ khí, thì Human Rights Watch (HRW), trụ sở ở New York, tung ra một bản phúc trình rất thấu đáo về sự độc ác của công an và sự lộng hành của nền [...]

08:20:pm 21/09/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Mỹ nghèo đói ra sao?

Người Mỹ nghèo đói ra sao?

Những người nghèo được cung cấp thức ăn miễn phí có thể nói là ăn không hết. Chương trình trợ cấp thực phẩm miễn phí được biết từ cuối thập niên 1930.

09:52:am 21/09/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đến đại sứ quán VN ở Berlin

Đến đại sứ quán VN ở Berlin

Chiều nay 2 giờ ra đại sứ quán VN tại Berlin để làm công chứng hộ chiếu. Đến lượt mình vào hỏi, cán bộ sứ quán trả lời rất nhiệt tình, hướng dẫn photo mặt này, mặt kia hộ chiếu đang thao thao giở hộ chiếu mình ra chỉ mặt này, mặt kia thì nhìn [...]

09:44:am 21/09/14 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

VN phải tôn trọng công đoàn độc lập thì QH Mỹ mới cứu xét TPP

VN phải tôn trọng công đoàn độc lập thì QH Mỹ mới cứu xét TPP

Để được chấp nhận thì TPP sẽ phải có các điều khoản về quyền lao động, các điều khoản này phải thật sự thực thi, và nếu không thực thi thì phải có quyền dùng các cơ chế trừng phạt.

03:54:am 21/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hồ Chí Minh qua ánh sáng Đèn Cù

Hồ Chí Minh qua ánh sáng Đèn Cù

Hà Nội lệ thuộc Bắc kinh không phải ở ngày nay, mà đã bắt đầu từ ngày Hồ Chí Minh tự tuyên bố Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Và mối quan hệ «sông liền sông, núi lìền núi» đã ngấm sâu vào tiềm thức…

03:44:am 21/09/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Trung Quốc đã mở rộng Gạc Ma tới 100.000m2

Trung Quốc đã mở rộng Gạc Ma tới 100.000m2

Theo tạp chí Jane’s, từ tất cả những hoạt động được nêu trên, Trung Quốc đang xây dựng các đảo quanh các cơ sở bê tông mà họ đã xây dựng trong những năm 1980 và 1990.

03:13:am 21/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »