WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bên trong những ngọn sóng tại Hawaii

Bên trong những ngọn sóng tại Hawaii

Là chồng và cha của 2 người con nhỏ, Clark Little đã trở thành người tiên phong trong nghệ thuật nhiếp ảnh giữa những ngọn sóng biển tại vịnh Waimea ở Hawaii. Tác phẩm của anh đã được nhắc đến trên những chương trình truyền hình toàn quốc như. Good Morning America, Inside Edition, và nhiều đài truyền hình địa phương vào năm 2009 như là một khám pháp mới trong nghệ thuật nhiếp ảnh.

Tất cả bắt đầu vào năm 2007 khi người vợ của anh muốn có một tấm ảnh nghệ thuật để trang trí trên bức tường tại phòng khách. Clark liền nhảy xuống biển với chiếc máy ảnh, và cứ thế anh chớp liên tục rồi tình cờ từ bên trong những ngọn sóng anh bắt gặp được vẻ đẹp và sức mạnh của những ngọn sóng quái dị này.

Phản hồi