WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhận định [1]

Năm 2009 vừa qua, hàng loạt những nhà dân chủ bị cầm tù với những bản án nặng nề, nhà cầm quyền CSVN tung ra những đòn phủ đầu lên lực lượng dân chủ hòng dập tắt lòng yêu nước và khát vọng tự do.. nếu nhà cầm quyền cộng sản VN nghĩ như vậy thì thật là hoang đường…Vì sao?

Khi nào Thế giới tự do còn, nhân loại văn minh và những giá trị Tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn còn là xu thế và khát vọng của nhân loại, và khi nào cộng đồng Việt Nam tự do ở hải ngoại còn thì mầm mống dân chủ sẽ tiếp tục nảy nở-phát triển. Không có một cường quyền nào có thể dập tắt được, cho nên tôi vẫn tin tưởng rằng tương lai của đất nước VN dân tộc VN sẽ tươi sáng và ngày mà VN hội nhập vào với gia đình, cộng đồng các nước dân chủ đang gần kề.

Tôi vẫn tin tưởng và chờ đợi trong hy vọng từ trước đến nay.. trước khi học thuyết Clinton hình thành.. nhưng phải nói rằng việc Chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama nâng giá trị Nhân quyền và quyền tự do Internet lên tầm vóc “Học thuyết” là điều chưa từng có trong lịch sử, nó sẽ cổ võ cho những người đang đấu tranh cho quyền tự do phát biểu trên mạng thông tin toàn cầu, nó thổi thêm một luồng sinh khí cho một phần nhân loại đang bị bóp ngẹt thông tin dưới các chế độ độc tài chuyên chế…

Tôi xin được trao đổi với độc giả Đàn Chim Việt như một người bạn: Với tham vọng bá quyền của Trung cộng.. cục diện chính trị của khu vực và Thế giới sẽ thay đổi

Trong tương lai gần, Trung cộng sẽ tự chuyển biến sang một nhà nước Dân chủ hoặc sẽ bị tiêu diệt bởi chính tham vọng Bá quyền của mình.

Cộng sản VN cũng như bất cứ chế độ độc tài nào, dùng cường quyền để cai trị.. dùng sự sợ hải để giữ “ổn định” và đặc quyền đặc lợi để củng cố xây dựng lực lượng

Vì chính sách cường quyền cho nên mất lòng dân.. vì dùng lợi lộc để phát triển lực lượng nên tạo ra một tầng lớp cơ hội đông đảo và có uy lực, và cũng chính tầng lớp cơ hội này sẽ tiêu diệt chế độ cộng sản khi thời cơ đến.

Trung cộng sẽ sụp đổ vì chính sức nặng của nó, hoặc sẽ bị tiêu diệt vì ngày nay nó đã biến thành hiểm họa của cả Thế giới…Chế độ hiện nay đang nấp dưới chiếc ô dù của “sức mạnh Trung quốc”, đây là lý do vì sao những người CSVN không dám lên tiếng bảo vệ đất nước trước hành động ngang ngược của Trung cộng vì Trung cộng như một bảo đảm chính trị cho chế độ. Khi nào Trung cộng còn thì những người dân VN, những người CSVN, những  người cơ hội vẫn có cảm tưởng rằng họ còn có cả một hệ thống vững chắc.. “khối XHCN”. Chính vì vậy mà Đảng CSVN không bao giờ dám động đến hoặc làm phương hại đến hình ảnh,biểu tượng cho sự sức mạnh và trường tồn của họ.

Một ngày không xa Trung cộng sẽ bị tiêu diệt vì là nguyên nhân của chiến tranh (hoặc sụp đổ bởi lý do nội tại) thì đảng CSVN sẽ bị cô lập, nhanh chóng bị nhân dân tẩy chay.. thành phần cơ hội sẽ khởi động một cuộc tắm máu, tiêu diệt đảng CSVN để mưu cầu một vị trí mới trong một xã hội mới.

Theo tôi thành phần cơ hội là một hiểm họa đối với đảng CS.. là một thứ vi trùng… khu trú trong cơ thể chế độ.

Ngày hôm nay những người CSVN đang tung ra những đòn chí tử hòng dập tắt phong tào dân chủ và những tổ chức xã hội dân sự. Họ đâu ngờ rằng làm như vậy cũng là dập tắt luôn cơ hội sống còn cho chính bản thân và gia đình mình. Vì chính những nhà dân chủ hôm nay đang bị đàn áp, bị cầm tù, và những hội đoàn dân sự đang bị truy bức sẽ là tiền đề, là những nhân tố quyết định để xây dựng một thể chế Dân chủ thực sự…văn minh và nhân bản. Chính chế độ Dân chủ văn minh và nhân bản sẽ bảo vệ những người cộng sản và gia đình họ khi họ mất hết quyền lực.

Thành phần cơ hội mà chế độ nuôi dưỡng hiện nay là một hiểm họa cho đất nước và cho chính những người cộng sản vì đối với bọn cơ hội, mục tiêu của họ là quyền lợi và quyền lực. Khi TC sụp đổ, CSVN mất chỗ dựa, mất thế lực hỗ trợ, thành phần cơ hội sẽ nhanh chóng “nhả khói quay đầu” và sẽ thẳng tay tiêu diệt những người cộng sản và gia đình họ để khẳng định mình là những người “chống cộng”, để mưu tìm một chỗ đứng mới trong một xã hội mới.

Đối với những người dân chủ, thành phần cơ hội vừa là “đồng minh cơ hội” khi thời cơ đến, vừa là một gánh nặng có khi là một hiểm họa…Vì khi chế độ CS sụp đổ, nguy cơ hình thành một chế độ độc tài khác là một thực tế. Đây là một bài toán, một thách thức đối với lực lượng và thể chế dân chủ trong tương lai.

Cách tốt nhất cho những người cộng sản hiện nay là chấm dứt ngay việc đàn áp, bắt bớ những nhà dân chủ và thôi ngay việc truy bức những tổ chức xã hội dân sự rồi “hạ cánh”… Nhưng đây là việc vô cùng khó đối với họ vì nhiều lý do, trong đó có sự đam mê quyền lực, bảo thủ, tham lam và thiển cận, sống trong ảo tưởng rằng “thế giới sẽ bình an…VN sẽ phát triển” và họ cùng con cháu họ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý trên đầu trên cổ người dân cho đến khi…. quá muộn.

Chúng ta hi vọng trong hàng ngũ Đảng cộng sản còn những người có lương tâm, hoặc thức thời có tầm nhìn xa trông rộng sẽ chuyển hướng con tàu VN, nhưng thực lòng …hi vọng này khó thành hiện thực!?

Chúng ta không hề muốn cho bất cứ ai bị tổn thương, đổ máu nhưng những chính sách mù quáng của những người CS hiện nay tạo tiền đề cho điều đó.

Theo nhận định của người viết bài này, VN sẽ xảy ra 1 trong 2  kịch bản sau:

1. Như Nicolae Ceausescu ở Rumani

2. Như Saddam Hussein của Iraq.

Nếu những người cộng sản Việt nam cứ tiếp tục khư khư nắm giữ quyền lực và tiếp tục cách hành xử như hiện nay mà bất chấp ý nguyện của người dân và xu thế của thời đại.

© Đàn Chim Việt Online

Phần sau:

Nhận định [2]

Phản hồi