WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhiều truyền đơn nhân dịp kỉ niệm 5 năm khối 8406

Một nhóm với danh xưng “Tuổi trẻ yêu nước” tuyên bố đã “rải hàng vạn truyền đơn” trong cả nước, đặc biệt là khuôn viên các trường Đại học.

Một số hình ảnh do nhóm gửi tới:

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho “Nhiều truyền đơn nhân dịp kỉ niệm 5 năm khối 8406”

 1. Cáì gì gơi là đòi tự do, dân chủ? Khối 8406 cũng chẳng làm quái gì được. Cứ hô hào cho suì bọt mép ra đi, chúng tớ sẽ chẳng rụng cái lông chân, lông d…nào. Tự do, dân chủ, nhân quyền à? Chịu khó chờ,
  không lâu đâu, chỉ khoảng 1000 năm nữa thôi. Các ông Đan Quế, Quế Dương, Sĩ Nguyên, Hà Vũ cứ tiếp tục chống đối băng mồm đi. Chống cho tới khi nào rụng hết răng là thành công đấy. Rõ chán!!!

 2. anton says:

  cac ban dang lam viec rat dung

 3. minh triết says:

  mong rằng sẽ có nhiều người dám đứng lên chống lại bọn cs này. chúng tôi sẵn sàng xuống đường biểu tình

 4. Trung Kiên says:

  Chúc mừng KHỐI 8406 đã tròn 5 tuổi!

  Rất mong KHỐI 8406 ngày thêm kiên vững và phát triến mạnh mẽ, thoát mình ra khỏi cái “KHỐI” để trở thành PHONG TRÀO rồi biến thành LỰC LỰỢNG, qui tụ hiền tài và những người yêu nước, có lãnh đạo và tổ chức qui củ, tạo sức sức mạnh để thu hút và nung đúc tinh thần cho nhân dân trong sứ mạng đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống bạo quyền csvn hầu đạt được DÂN CHỦ – TỰ DO cho Việt Nam!

 5. Ngọc Công-Đà nẵng. says:

  Hoan hô các luật sư anh hùng . Luật sư Trần Đình Triển, luật sư Trần Vũ Hải, Luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Vương Thị Thanh đã làm nên một chiến thắng của dân chủ và nhân nghĩa trước hung tàn của chế độ.
  Xin cảm ơn các anh hùng thầm lặng đã giáng cho bè lũ 14 tên giả nhân nghĩa một cú nặng , sự nhục nhã của các tên Dũng -Mạnh-Trọng-Sang..không bao giờ phai..
  Anh Hà Vũ đã đầy trí tuệ và tiên tri khi nói : Tổ quốc và nhân dân Việt sẻ phá án cho tôi.
  Tôi thêm kính phục anh ở câu nói vĩ đại này. Người dân càng tin anh và kính phục anh. Bọn tham quan càng sợ anh.

 6. Hung says:

  Hihi, hoan hô các anh em của tôi, là thành viên 8406 mà khó liên lạc với anh em quá.

Phản hồi