WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đoàn quân nhạc tại thủ phủ Basel, Thụy Sĩ

Được mệnh danh là “Lực Lượng Đặt Nghiệm” gồm những tay trống cự phách trong Đoàn Quân Nhạc Thụy Sĩ đóng tại Basel, Thụy Sĩ

Với 25 đánh trống và các thành viên Colorguard, các quân nhân đã trở nên nổi tiếng với những thủ thuật độc đáo được biểu diễn trong vòng sáu phút, Lần đầu tiên LLĐN này xuất hiện tại Edinburgh Tattoo vào năm 2003 đã làm ngạc nhiên người thưởng ngoại.


Đoàn quân này được mời đến Edinburgh, họ đã đến đây không phải dưới vai trò quân sự. Họ đến đây để biểu diễn tiếng trống độc đáo trên sân Esplanade ở Lâu đài Edinburgh.

Sau lần trình diễn trong năm 2003, LLĐN này được mời trở lại Edinburgh vào năm 2006 với một lối trình diễn mới và đầy sáng tạo. Họ lại được mời lần thứ ba trong năm 2009. Dưới sự lãnh đạo của Erik Julliard, ban nhạc cũng chịu trách nhiệm cho các sáng lập của Hồi Trống Dồn tại Basel.

Top Secret có nguồn gốc từ những tiếng trống truyền thống phong phú của thành phố quê hương của ban nhạc, Basel, Thụy Sĩ, được biết đến với carnival hàng năm của nó được gọi là Fasnacht. Thành phố này là nơi có trên 3.000 tay trống sinh hoạt. Những tay trống này biểu diễn tại buổi liên hoan truyền thống như Fasnacht, các Gryff Vogel, charivari, và diễu hành khác nhau liên kết với phường hội của thành phố. Một cuộc tranh tài “Trommelkonig” (Drummer King) cũng được tổ chức hàng năm tại thành phố Fasnacht.

Tiếng trống Basel có phong cách của một đoàn quân, bắt nguồn từ tiếng trống tập trận của quân lực Thụy Sĩ vào thời Trung Cổ. Top Secret thể hiển chất quân sự trong Basel trống, nhưng với phong thái đặt biệt. Lối đánh trống của họ với tốc độ nhanh hơn nhiều. Ngoài ra, trong khi truyền thống Basel trống là somber và mang truyền thống hành quân giai điệu (kèm theo fifes trong Fasnacht), phong cách chơi trống của Top Secret là lạc quan và vui tươi. Phân đoạn của họ là điệu “Rhumba”, một của tay trống đấu Juggling drumstick,, nổ Flagpoles, và các chi tiết hài hước khác. Có lẽ vì đồng phục của thế kỷ 18 và những động tác chính xác, ban nhạc thường được gọi là một ban nhạc quân sự hay một phần của Quân đội Thụy Sĩ, nhưng nó không có liên hệ với bất kỳ đơn vị quân đội nào.

Các thành viên của Top Secret là những nhân viên ngân hàng, công chức, công nhân nhà máy…  Họ dành thời gian rảnh rỗi của họ để thực tập gần như mỗi ngày. Cũng do đòi hỏi của công việc riêng mà thành viên của nó thường xuyên thay đổi.

Phản hồi