WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Los Angeles vinh danh Chánh Án Jacqueline Nguyễn

Chánh Án Jacqueline Nguyễn

Chánh Án Jacqueline Nguyễn được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào tòa liên bang hồi Tháng Bảy, 2009. Năm tháng sau, bà được Thượng Viện chuẩn thuận với số phiếu tuyệt đối 97-0, trở thành chánh án gốc Việt đầu tiên trong hệ thống tòa liên bang Hoa Kỳ.

Trước đó, bà là chánh án Tòa Thượng Thẩm California ở Los Angeles County.

Sinh ra tại miền Nam Việt Nam, Chánh Án Jacqueline Nguyễn đến Mỹ năm 1975 sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Bà tốt nghiệp cử nhân đại học Occidental College năm 1987, tốt nghiệp luật tại đại học UCLA năm 1991 và hành nghề luật cho tới năm 1995, trước khi trở thành công tố viên tại tòa liên bang Central District of California.

Ngoài Chánh Án Jacqueline Nguyễn, hai người khác cũng được vinh danh kỳ này.

Ðó là bà Aiko Herzig-Yoshinaga, từng sống trong trại giam giữ Manzanar trong Thế Chiến 2 và sau này trở thành một nghiên cứu sinh cho Ủy Ban Tái Ổn Ðịnh Công Dân Bị Giam Giữ (CWRIC) của Quốc Hội Mỹ. Người thứ nhì là cô Tia Carrera, diễn viên, người mẫu và ca sĩ gốc Hawaii. Cô là người từng đoạt giải Grammy. (Ð.D.)

Tin và ảnh: Nguoi-viet.com

 

2 Phản hồi cho “Los Angeles vinh danh Chánh Án Jacqueline Nguyễn”

  1. Phung Khanh says:

    Cảm tạ Thượng Đế đã ban cho nước Mỹ giàu lòng nhân ái,mở vòng tay đón nhận người Việt
    tị nạn chúng ta nói riêng. Niềm hảnh diện chung cho người Việt ,còn riêng cho gia đìng của Cô Jacqueline Nguyễn với cả niềm vui và hảnh diện có người con trân quí. Trong lúc csVN đối xử không
    chút tình người….Đảng csVN nên học theo gương nước Đức (Germany).Hãy tôn trọng chất xám mới đem lại đất nước giàu mạnh về kinh tế,mạnh về Quốc phòng và vững về chính trị. Hiện tại chỉ là đám ngu dốt lãnh đạo.Chỉ dùng CHÍNH SÁCH độc tài cai trị,chỉ có tư duy Manh nha,đó không phải
    là giỏi hay gọi là tài !!!.

  2. 15 cai mat cua BCT cong san khong co cai bo mat nao nhin duoc long dan chung het ! Dem ra so sanh voi ba Jacqueline Nguyen nay ! Bo mat Dan Chu va Tu Do nhin khac hoan toan voi may bo mat cua Cong San ! Nhin bon ho co rat nhieu net gian ac va xau nua !

Phản hồi