WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mùa bầu cử

Mùa bầu cử © Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Mùa bầu cử”

 1. “Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước.. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm , khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”

  Bọn phản động, các người rồi sẽ chết không toàn thây!!

  • Ai phản động says:

   Học hết lớp mấy rồi mà ngu thế anh bạn. Phản động là đi ngược lại xu thế của xã hội loài người, cản trở tiến bộ. Bạn xem ai đang phản động? Hô hào hay đòi hỏi dân chủ là hợp thời. Duy trì cái chủ nghĩa CS mà thiên hạ, kể cả nơi sản sinh ra nó đã vứt vô sọt rác rồi là phản động, hiểu chưa???
   Còn ai bán nước nó rành rành ra đấy, đến mù lòa cũng thấy, ai để mất thác Bàn giốc, ái nam Quan, biển đảo của đất nước. Những người ngồi ở nước ngoài này, nếu có muốn cũng lấy đâu ra nước mà bán? Viết kiều mỗi năm gửi cả chục tỉ đô la về đấy, không có tiền của họ thì đảng bay mẹ đảng từ lâu rồi, sống bằng gì?

 2. xuan huong says:

  xh. Đề tranh babui
  Mùa bầu cử @ đàn chim việt.

  Ngồi buồn… một mình
  22/05/2011
  Hôm nay bầu bán xong rồi
  Dân ta khôn lớn thành người Việt Nam
  Lá phiếu “chọn mặt gửi vàng “!
  Dân ta “dấu mặt* dấu vàng” vào đây

  Ngồi trên “thùng phốt” một mình
  Thẻ đỏ trả đảng,gạo tiền trả dân!
  Bụng còn sót mấy cục phân
  Anh ngồi trả hết một lần cho xong

  trả rồi nhẹ bụng sạch lòng
  Em ơi ! còn đảng thì không còn mình
  Trần truồng mới thấy còn mình
  Dùi cui roi điện mất mình mất Em

  Thà rằng mất đảng còn Em
  Còn Em còn cả Nhân Quyền Tự Do
  Còn Em còn cả cơ đồ
  Dân giầu nước mạnh cõi bờ bình an

  Còn Em còn cả giang san
  Biên cương hải đảo vẹn toàn yên vui
  Còn Em còn lắm điều vui
  Dân Oan hạnh phúc yêu đời hát ca

  Bên Em áo ấm cơm nhà
  Hết rồi mưa gió vườn hoa Ba đình
  Bên Em hoa bướm trữ tình
  Non sông gấm vóc còn mình còn Em

  Good bye ! “còn đảng còn mình” !
  Thẻ đỏ trả đảng ! CÒN MÌNH CÒN EM

  Xh.
  22/05/2011
  *dấu mặt: đánh dấu vào mặt.

 3. Trần-Hữu-Rật says:

  Nhìn bức hình này,tôi lại thích ngâm thơ Tố Hữu?
  Đào sâu suy nghĩ cảm thông,
  Mới hay Đảng ở trong lòng mà ra.

 4. ms boat people says:

  Đúng phóc. Y chang.

Leave a Reply to Trần-Hữu-Rật