WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhiều truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử

Nhiều truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử được rải hay dán ở một số nơi tại Việt Nam. Trong khi đó, ở hải ngoại, đảng Dân Chủ Nhân Dân lên tiếng cho biết đó là hoạt động của đảng này.

Trong thời gian qua, khối 8406, Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ  và nhiều tổ chức chính trị khác cũng lên tiếng kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội. Những đợt kêu gọi như vậy của các tổ chức chính trị này vẫn thường diễn ra trước các kỳ bầu cử song cho tới nay nó chưa mang lại kết quả nào đáng kể.

 

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Nhiều truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử”

 1. TUAN HUY says:

  Khong di bau se bi cong an sach nhieu .Di bau va gach cheo hay gach ten tat ca ,chi chua laI nguoi minh biet ro; biet lo cho dan cho nuoc .

 2. VUVAN says:

  Ở trong nước không đi bầu là không được đâu,lại tới nhà hỏi lý do đó.Xúi cho dân thêm khổ,đả không có cái ăn mà nay lại rắc rối đủ thứ chuyện.Thực tế một chúc đi.

 3. Trầm Tư says:

  Tham gia bầu cử là giúp cho nhà nước diễn trò bầu cử giả hiệu thì tốt nhất là tẩy chay, không tham gia, vì đi bầu thay thì cũng sẽ nâng tổng số cử tri đi bầu, giúp cho nhà nước có con số để trưng bày hàng giả!

 4. Ngọc Công says:

  Sáng nay tôi đi bầu cử tại Đà nẵng , phường Chính gián. Đúng là trò hề. Nếu không đi họ đến nhà kêu cũng mệt.
  Tôi cầm 5 thẻ cử tri trong gia đình và bầu thay một cách tự nhiên . Hội đồng bầu cử chẳng quan tâm. Mấy nhà bên cũng vậy.
  Một bầu cho cả gia đình. Trò hề của đảng cọng sẻn lập lại.

 5. nguoi qua duong says:

  Chỉ có hai cách:

  - Tẩy chay bầu cử. Hay
  - Đi bầu thì gạch hết mọi tên. Không cần phân biệt là ai.

  Lý do: Ai được ai không đã có danh sách trước rồi. Bầu cử chỉ để tiêu tiền của dân và bắt dân phải chịu.

Leave a Reply to VUVAN