WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một mầm “Gorbachev Việt Nam” bị diệt

Cách hành xử của đảng CSVN đối với ông Trần Xuân Bách làm cho hầu hết những ai quan tâm đến chính trường không khỏi sững sờ. Giáo sư Carl Thayer – một chuyên gia Úc uyên thâm về nền chính trị Việt Nam hiện đại – trong buổi phỏng vấn của đài BBC, khi được hỏi: “Ông có ngạc nhiên trước cách thức người ta đối xử với ông Bách hay không? Từ một lãnh đạo cao cấp, sau đó bị đưa ra ngoài rìa mà chẳng có sự giải thích gì cả?”, đã nói:

“Điều làm cho nhiều người giật mình khi đọc qua thông cáo của Đảng thì ông này bị cách chức và sa thải ngay lập tức. Tuy nhiên nếu nhìn lại có lẽ chúng ta không thấy ngạc nhiên vì cũng có một số nhân vật lãnh đạo khác tại Việt Nam như Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Cơ Thạch cũng đã bị cho về vườn theo kiểu như vậy” .
Trường hợp tướng Võ Nguyên Giáp (1), dư luận cho rằng ông bị Lê Duẩn “triệt hạ” để loại bỏ một người mà uy tín và tài năng có thể lấn át mình. Đây là một nỗi éo le đau đớn, làm ảnh hưởng xấu đến cách mạng Việt Nam (2).

Trần Xuân Bách thì bị sát thủ Đào Duy Tùng cầm đầu bọn giáo điều, thần phục Trung Quốc phang đòn chí mạng (3).

Không thể không khinh bỉ, căm giận bọn gian thần. Hãy bình tâm thẩm xét lại để thấy: Trần Xuân Bách không những không chống ĐCSVN mà không chống chủ nghĩa Marx, không chống chủ nghĩa xã hội, cũng chưa hề đòi đa đảng.

Chẳng những thế, ông thành kính tạ tội: “Ta phải nhận lỗi trước Mác vì đã làm méo mó chủ nghĩa Mác”. Ông viết: “Lịch sử đang thay đổi mạnh. Mác trao cho chúng ta vũ khí biện chứng duy vật và biện chứng lịch sử, chớ không phải trao ta Kinh Thánh! Việc vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản phải căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử đương thời như Mác nói.

Mác sống thời chủ nghĩa tư bản cổ điển, ngày nay là chủ nghĩa tư bản hiện đại, có nhiều cái khác với thời Mác. Ngay thời Lê-nin, khi đề ra chính sách kinh tế mới (NEP), cũng đã đổi khác. Phải có tư duy khoa học. Tụng từng câu “Kinh Thánh“ trong sách Mác không bảo vệ được chủ nghĩa Mác đâu” (4).

Ông tìm cách cứu chủ nghĩa xã hội và tìm đường xây dựng một thứ CNXH hiện đại, nhân ái: “Cho đến nay ta thấy có nhiều kiểu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội kiểu Staline, chủ nghĩa xã hội kiểu Mao Trạch Đông, kiểu Pôn Pốt. Bây giờ đang có nhiều ý kiến khác nhau về chủ nghĩa xã hội. Những dòng ý kiến khác nhau là quá trình trưởng thành, không sợ gì cả. Ở Liên Xô, người ta đang tranh luận Liên Xô ở vào thời kỳ nào của chủ nghĩa xã hội, và khái niệm chủ nghĩa xã hội phát triển bị bác bỏ vì nó được dùng để che đậy cho tình trạng trì trệ.

Vấn đề của mọi vấn đề hiện nay là tư duy khoa học. Đại hội 6 đã khởi động theo hướng này và phải tiếp tục hoàn thiện thêm. Đại hội 6 đúc kết bốn bài học có tính lý luận, tuy mới ở dạng sơ chế, lấy dân làm gốc, nắm vững quy luật khách quan, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đảng phải ngang tầm nhiệm vụ lịch sử. Bản thân Đảng phải trở thành trí tuệ tiên phong của cả dân tộc, muốn thế phải có lý luận tiên phong.

Những gì đang diễn ra ở thế giới chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan, là sự phát triển tiến bộ, là thời kỳ thai nghén chủ nghĩa xã hội đích thực (dân chủ, khoa học, nhân đạo, hiện đại)” (4).

Ông hướng theo con đường cải tổ của Gorbachev: “Ở Liên Xô, Gocbachốp coi cải tổ là cuộc cách mạng với các thành phần và các nhân tố khác nhau, đan xen nhau, thống nhất với nhau và độ dài của cải tổ có thể là hàng chục năm. Đồng chí Gocbachốp nêu lên ba vấn đề chính của cải tổ dân chủ hóa, hạch toán kinh tế và cải tổ Đảng, cải tổ để có chủ nghĩa xã hội nhiều hơn. Đặt vấn đề như vậy là đúng chứ không sai. Kinh tế Liên Xô năm 1989 phát triển chậm. Nhưng theo Rưgiơcốp, mặc dù căng thẳng, song không thể quay lại con đường cũ, vì đó là ngõ cụt. Năm 1989 là năm khó khăn nhất của Liên Xô, nhưng rồi sẽ trở lại bình thường. Liên Xô rất thận trọng trong vấn đề xử lý giá và tỉ giá, vì đây là một nước rất lớn” (4).

Và nghi ngờ tư duy bảo thủ, giáo điều của Trung Quốc: ”Ở Trung Quốc, Giang Trạch Dân đọc diễn văn coi là đã giải quyết được cơ bản vấn đề ăn no mặc ấm. Tôi rất nghi ngờ điều đó, Giang lại nêu lên độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, kế hoạch hóa tập trung và tư tưởng Mao Trạch Đông. Cuộc cải cách của Trung quốc như vậy là đi theo chu kỳ vòng tròn, không phải theo đường xoáy trôn ốc. Sau vụ đàn áp Thiên An Môn, Trung Quốc không tuyên truyền về cải tổ ở Liên Xô nữa” (4).

Tội lớn của Trần Xuân Bách đối với Đảng chỉ là do ông đã hô hào phải đổi mới chính trị:

“ …vấn đề quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là thế nào? Có nước tự cho mình không cần đổi mới, đã bị bục vỡ. Có nước coi đổi mới kinh tế phải làm nhanh, còn đổi mới chính trị thì chầm chậm cũng bục chuyện. Có nước chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị, đã bục to. Có nước làm cả hai, nhưng không nhịp nhàng, gặp khó khăn. Hai lãnh vực này phải nhịp nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một chân” ( 4 ).

“Vấn đề đặt ra lúc này là phải đổi mới đồng bộ, tổng thể, cả cơ chế kinh tế lẫn cơ chế chính trị. Hai vấn đề chủ yếu của cơ chế kinh tế là vấn đề sở hữu và vấn đề thị trường (luận đề: Kế hoạch nằm trong chứ không nằm ngoài và đứng trên thị trường). Hai vấn đề chính của cơ chế chính trị là: quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh, vai trò lãnh đạo của Đảng và quyền lực của nhân dân (luận đề: Đảng nằm trong chứ không nằm ngoài và đứng trên xã hội )” ( 4 ).

Tội càng nặng hơn khi ông cổ xúy dân chủ rất mạnh mẽ:

“Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ (mở rộng). Đó là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát, do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ hóa là khơi động trí tuệ của toàn dân tộc để tháo gỡ khó khăn và đưa đất nước đi lên kịp thời đại” ( 4 ).

Ông đòi phải để nhân dân tham gia quyết đinh vận mệnh dân tộc, chứ không chỉ mình ĐCSVN:

Chỉ còn 10 năm nữa là bước sang thế kỷ XXI, dân tộc nào bị tụt hậu vào giữa thế kỷ XXI là nguy hiểm vô cùng, vì đây là thời đại của cách mạng khoa học kỹ thuật, của bùng nổ thông tin và giao lưu quốc tế.

Xử lý vấn đề này không thể một nhóm, một người nào làm được. Cả dân tộc phải chuẩn bị và làm công việc này” ( 4 ).

Bài viết này thắp một nén hương thơm kính viếng hương hồn ông nhân tưởng niệm 87 năm sinh của ông vì lẽ đó.

Trần Xuân Bách (1924-2006)

Trần Xuân Bách tên thật là Vũ Thiện Tuấn, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1924 tại xã Nam Ninh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ( ông cùng tuổi Tý nhưng hơn tôi một giáp), đã từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Giám đốc Công an Khu III, Chánh Văn phòng Liên khu ủy III, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Nam Định, Sơn Tây, Nam Hà, Trưởng Ban Tôn giáo vận Trung ương, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Trong chiến dịch tấn công Campuchia năm 1979 ông tham gia Bộ chỉ huy tối cao với tư cách là Phó Chính ủy, sau đó ông ở lại làm trưởng Ban B68 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đạo bộ máy hành chính của Campuchia.

 

Ông là Bí thư Trung ương Đảng từ khóa V (1982). Tại Đại hội VI (1986), ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và được giao nhiệm vụ nghiên cứu về lý luận.

Do lâm bệnh nặng, ông đã mất hồi 15 giờ 34 phút, ngày 1 tháng 1 năm 2006. Thọ 82 tuổi.

Trong tang lễ, Hà Sỹ Phu đã viếng đôi câu đối:

Đường XUÂN đã hướng đa nguyên, sao để ước mơ về Chín suối?
Chiếc BÁCH giữa dòng đơn độc, âu đành duyên nợ với Ba sinh!

Có một thời, Trần Xuân Bách làm bí thư tỉnh ủy Hà Nam Ninh (gồm ba tỉnh ghép lại: Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình). Với hai giáo phận nổi tiếng: Bùi Chu ở Nam Định và Phát Diệm ở Ninh Bình, cùng với những giáo xứ trải dài ở các huyện duyên hải: Kim Sơn, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, vùng đất này được mệnh danh là thủ đô của công giáo miền Bắc. Lúc đó sự xung đột giữa công giáo và chính quyền xảy ra thường xuyên ở khắp nơi. Nhưng riêng ở Hà Nam Ninh, dưới sự lãnh đạo mềm mỏng, khôn khéo, và khoáng đạt của Trần Xuân Bách, đường làm ăn tương đối thông thoáng, giá trị tinh thần của các tôn giáo tương đối được tôn trọng hơn các nơi khác nên không có cuộc va chạm đáng tiếc nào xẩy ra.

Trình độ của ông nổi trội hơn hẳn đại đa số ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư cùng nhiệm kỳ. Ngay thời đó, vợ tôi trong cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam, sau các buổi giao ban ở Trung ương về đã đánh giá cao và rất ca ngợi Trần Xuân Bách.

Ông có tiếng là giản dị, trong sạch, thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và rất tôn trọng trí thức.

Năm 1987, trong không khí hồ hởi của Đổi mới, tôi gửi một bản kiến nghị 12 điểm lên một số nhà lãnh đạo (Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Bách, Võ văn Kiệt, Võ Chí Công, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Khánh). Thư hồi âm duy nhất tôi nhận được là của Trần Xuân Bách. Cuối 1999, người dẫn tôi đến nhà Trần Xuân Bách lần đầu là lão thành cách mạng Phạm Hiện, người đã từng là cận thần của Trần Xuân Bách trong cương vị Chánh Văn phòng Ban B68 của Đảng tại Campuchia. Từ bấy có thể nói chúng tôi đã trở nên khá thân thiết. Trần Xuân Bách cùng phu nhân đã từng nhận lời mời đến ăn cơm ở nhà tôi. Khi nhạc phụ Trần Xuân Bách qua đời, tôi có được báo tin và đã cùng Trần Dũng Tiến sang tận Gia Lâm dự tang lễ. Mỗi khi tôi đến nhà, Trần Xuân Bách thường ngồi sát vào tôi (ông hơi nặng tai). Một đôi khi tôi quá sôi nổi, ông nắm tay tôi rất nhẹ. Cho đến giờ tôi vẫn không khẳng định được đấy là cử chỉ tán thưởng hay sự nhắc nhở cần chừng mực. Có điều là hôm nào ông cũng tiễn tôi ra tận cổng. Có lần còn níu tôi lại, đi một vòng quanh sân để nói chuyện thêm. Thỉnh thoảng ông gửi đến tôi một bài thơ mời họa, qua bưu điện; phong bì do ông cắt dán cầu kỳ, tẩn mẩn.

Cuối 1989, trong quá trình chuẩn bị Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Xuân Bách tập hợp một nhóm nghiên cứu gồm 5 người: Lê Hồng Tâm, nhà kinh tế, tên thật là Phó Bá Doanh, em ruột của giáo sư Phó Bá Long (Ông Phó Bá Long trước 1975 là Hiệu trưởng Trường Chình trị Kinh doanh, Đại học Đà Lạt, sau là giáo sư Đại học Georges Town, Hoa Kỳ); Vũ Cao Đàm, viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Bùi Thế Vĩnh, viện trưởng Viện Hành Chính học, Học viện Hành chính Quốc gia; Nguyễn Mạnh Tôn, chuyên viên Ngân hàng Ngoại thương và Nguyễn Thanh Sơn, chuyên viên Ban Công nghiệp Trung ương ĐCSVN.

Từ những kết quả tư vấn của nhóm này, ông đã rút ra những kết luận cơ bản:

Một là, cần mạnh dạn thực hành chính sách kinh tế theo kiểu chính sách kinh tế mới của Lênin, và gọi tên là “kinh tế thị trường”, với sự tham gia của mọi thành phần xã hội;

Hai là, theo kinh tế quyết định luận của Marx, đã đa thành phần kinh tế, tức là “đa nguyên kinh tế”, thì tất yếu sẽ dẫn đến “đa thành phần” trong xu hướng chính trị, tức là “đa nguyên chính trị”.

Ba là, khẳng định rằng: “Thị trường và đa nguyên là những thành tựu nổi bật của nhân loại”.

Bốn là, cần quan tâm thực sự đến vấn đề hàn gắn vết thương dân tộc. Đấu tranh cho công bằng xã hội là lý tưởng cao cả của người Cộng sản, nhưng đáng tiếc, cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản lại là hai cuộc vận động đã mắc những sai lầm dẫn tới sự chia rẽ dân tộc lớn nhất trong lịch sử nước nhà.

Năm nhà nghiên cứu này về sau đã ghi lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong bài viết “ Ông Trần Xuân Bách – Một tấm lòng son”:

Trong suốt những ngày làm việc với anh Bách, chúng tôi học được ở anh tấm gương làm việc nghiêm túc. Anh đọc và trao đổi ý kiến rất tỉ mỉ về tất cả những công trình của các nhà nghiên cứu trong nước và ngoài nước mà chúng tôi giúp anh sưu tầm. Anh rất thích những tài liệu nguyên gốc bằng tiếng Pháp … Anh luôn luôn tự viết tất cả những bài anh cần phát biểu trên các diễn đàn.

… Tuy là những người có nhiều cơ hội làm việc với các nhà lãnh đạo, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì cách làm việc của anh: khi anh cần gặp riêng một người nào đó trong chúng tôi, anh hầu như không cho thư ký gọi chúng tôi lên văn phòng, mà chính anh đến tận nơi chúng tôi làm việc, với chiếc xe Peugeot 404 đã cũ, không có bảo vệ và cần vụ đi cùng (cần vụ là cách gọi những người phục vụ sinh hoạt cho các nhà lãnh đạo), mặc dầu khi đó anh đã là nhà lãnh đạo rất cao cấp của ĐCSVN. Những lần làm việc như thế, thường khi anh ngồi riêng với chúng tôi cả buổi, cũng không có thư ký, không có bảo vệ và cần vụ, chỉ một mình anh. Có lần ngồi quá trưa, chúng tôi lo anh đói, hỏi anh có muốn ăn chút gì không, và anh đã rất hào hứng ăn nắm xôi gói lá dong riềng mà các chị trong cơ quan chúng tôi ra phố mua ở các quán bán xôi dành cho dân nghèo.

… Trong số những kỷ niệm còn lưu đọng mãi trong chúng tôi, là hồi tết nguyên đán năm 1990, anh chị mời chúng tôi đến biệt thự mà anh chị được Văn phòng Trung ương Đảng bố trí trên phố Phan Đình Phùng (thời Pháp có tên là phố Carnot, một trong những phố đẹp nhất của Hà Nội hiện nay). Chúng tôi vô cùng sững sờ: Trong căn biệt thự sang trọng, chúng tôi nhận ra toàn một loại đồ gỗ tồi tàn, mà thời đó được gọi là bàn ghế “tài chính”, tủ “tài chính”, giường “tài chính”, nghĩa là những đồ gỗ do Bộ Tài chính đóng hàng loạt bằng gỗ tạp để phân phát đồng loạt cho cán bộ nhà nước các cấp từ khi vào tiếp quản các thành phố lớn, năm 1954. Chúng tôi nhìn quanh bàn làm việc của anh, thấy dán chi chít những bài thơ mộc mạc với nét chữ nắn nót mực tím của các cháu viết tặng bố mẹ. Chúng tôi được anh chị tiếp đón với những món mứt đơn sơ truyền thống, nhưng thật ấm áp như những người trong nhà. Tuy là vợ một nhà lãnh đạo cao cấp, nhưng chị xử sự thật khiêm nhường, chị giản dị xưng “em” với chúng tôi, không thể hiện chút gì là cao xa theo kiểu các mệnh phụ phu nhân”.

Hà Nội, 23 tháng 5 năm 2011

© Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

——————————————-
Phụ lục:
(1) Đã từng nổi lên cuộc tranh luận: Tướng Giáp có được quốc tế xem là một trong các tướng tài của nhân loại không? Một vài bài đăng trên một số báo Đảng khẳng định là không. Đại tá Phạm Quế Dương phản bác và điều này trở thành một trong những lý do để ông bị trù dập. Sự thật là như sau:
Tháng 2 năm 1994 hội Hoàng gia Anh tổ chức một Hội thảo Quốc tế lớn có sự tham gia của 478 nhà khoa học về lịch sự quân sự nổi tiếng từ các nước. Tại đây 10 vị tướng soái kiệt xuất trong lịch sử nhân loại đã được bầu chọn.

Thời cổ đại 3 vị: Hannibal (Hy lạp), César (La mã), Alexandre (Nam tư). Cả 3 vị đều được 100% số phiếu.
Thời trung đại: Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn, 100% số  phiếu.
Thời cận đạị 4 vị: Cromwell (Anh) 70% số phiếu. Pierre đại đế (Nga) 70% số phiếu,  Napoléon (Pháp) 100% số phiếu, Cutujov (Nga) 72% số phiếu.
Thời hiện đại 2 vị: Jukov (Liên xô) 100% số phiếu, Võ nguyên Giáp 100% số phiếu.
(2) Nếu bộ ba Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp ( tôi không kể thêm Trường Chinh ) thực sự chi phối được ĐCSVN thì cuộc chiến Nam Bắc đã kết thúc một cách khác; Việt Nam không phải đánh nhau với Campuchia và Trung Quốc; cũng không bị cấm vận và quan hệ với Hoa Kỳ đã được thiết lập sớm hơn.
Lê Duẩn sử dụng cánh tay phải Lê Đức Thọ chơi đòn hiểm: vu cáo Võ Nguyên Giáp là con nuôi mật thám Pháp để trù diệt vị tướng này. Mặc dù quý trọng người tài đã giúp mình lập nên sự nghiệp nhưng Cụ Hồ không dám bảo vệ vì chính cụ cũng bị liên minh ma quỷ Duẩn – Thọ khống chế nghiệt ngã. Chuyện tình dục giữa Cụ với bà Nông thị Xuân nhẽ ra có thể bình thường hóa, song họ đã biến vụ này thành một cái tròng ngoắc vào cổ để họ vô hiệu hóa và hoàn toàn điều khiển được Cụ. Ông Vũ Kỳ – cận thần của cụ Hồ – còn kể rằng cụ Hồ suýt bị liên minh Duẩn – Thọ hạ sát.
(3)  Đào Duy Tùng nổi tiếng là “đao phủ” của “Đổi mới”.
Bản tin BBC ngày 4 tháng 1 năm 2006 viết: “Ông Trần Xuân Bách, một trong những nhà chính trị nổi bật của Ðảng Cộng Sản Việt Nam vừa từ trần hôm mùng 1 tháng Giêng ở Hà Nội sau gần 2 tuần lễ bị bệnh nặng, thọ 83 tuổi. Trong những năm cuối thập kỷ 1980 và đầu 1990, ông Bách được các nhà quan sát chính trị Châu Á coi là nhân vật có tư tưởng cởi mở nhất của Ðảng Cộng Sản Việt Nam, và từng có tin nói ông có triển vọng được chọn làm Tổng Bí Thư”.
Tác giả Alejandro Reyes, trong một bài viết đăng trên Asiaweek năm 1996, thì cho rằng ông Trần Xuân Bách bị loại khỏi ban lãnh đạo đảng còn ông Đào Duy Tùng, một người “bảo thủ về ý thức hệ” đã vận động mạnh sau hậu trường để lên cao hơn.
Người ta còn kể rằng, nghe Đào Duy Tùng mách Trần Độ đã phát biểu: “Đánh giá một tác phẩm nghệ thuật thì ý kiến của TBT cũng giống như ý kiến của một công chúng bình thường”, ông Linh đã nổi giận mắng Trần Độ rằng “Anh nói thế là anh xúc phạm tôi nặng nề”. Cuối cùng TBT Linh viết thư cho Trần Độ “Dạo này tôi bận lắm, vì vậy có chuyện gì về văn hóa văn nghệ anh nói với anh Đào Duy Tùng, chứ đừng nói chuyện với tôi nữa”.
(4) Trần Xuân Bách –  Chủ nghĩa xã hội thật sự là gì?:

“Chủ nghĩa xã hội thế giới đang đứng trước những thử thách lớn

Một điểm rất thống nhất của toàn xã hội, toàn thể nhân dân hiện nay là trăn trở với tình hình trên thế giới và trong nước. Muốn đưa dân tộc ta tiến lên. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu ta bình chân như vại trước tình hình hiện nay là thiếu trách nhiệm.

Chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang đứng trước những thử thách lớn và những triển vọng lớn. Do từ những thử thách của thời đại và những triển vọng lớn cũng là do thời đại. Tất cả các dân tộc đều trong hoàn cảnh bức xức, cả chủ nghĩa tư bản, cả chủ nghĩa xã hội, cả loài người đều như vậy. Có hai lý do của sự bức xúc:

Chỉ còn 10 năm nữa là bước sang thế kỷ XXI, dân tộc nào bị tụt hậu vào giữa thế kỷ XXI là nguy hiểm vô cùng, vì đây là thời đại của cách mạng khoa học kỹ thuật, của bùng nổ thông tin và giao lưu quốc tế.

Xử lý vấn đề này không thể một nhóm, một người nào làm được. Cả dân tộc phải chuẩn bị và làm công việc này.

Diễn biến chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa đang căng thẳng, phức tạp và dây chuyền. Vì sao có tính dây chuyền? Vì ta ở trong thời đại thông tin, không thể bưng bít thông tin được. Ai bưng bít thông tin là lạc hậu nhất. Phải cung cấp thông tin đầy đủ để người ta lựa chọn.

Không thể nghĩ rằng ở châu Âu thì sôi sục, còn châu Á thì ổn định. Không thể chủ quan cho mình là ổn định. Tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều nằm trong sự vận động để tiến lên, đều có những mâu thuẫn lớn, đều phải phá vỡ sức đè nén của những cái cũ, không anh nào có thể yên trí mình ổn định được. Có khi tuần này còn huênh hoang, tuần sau đã bị đảo lộn.

Tình hình chung hiện nay là biểu hiện của tư duy khoa học đang lấn át tư duy giáo điều, tư duy khoa học đang thay thế tư duy giáo điều. Lịch sử đang thay đổi mạnh. Mác trao cho chúng ta vũ khí biện chứng duy vật và biện chứng lịch sử, chớ không phải trao ta Kinh Thánh! Việc vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản phải căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử đương thời như Mác nói.

Mác sống thời chủ nghĩa tư bản cổ điển, ngày nay là chủ nghĩa tư bản hiện đại, có nhiều cái khác với thời Mác. Ngay thời Lê-nin, khi đề ra chính sách kinh tế mới (NEP), cũng đã đổi khác Phải có tư duy khoa học. Tụng từng câu „Kinh Thánh“ trong sách Mác không bảo vệ được chủ nghĩa Mác đâu. Ngay cả về chủ nghĩa xã hội hiện nay đang có những cuộc tranh luận để hiểu nó thế nào cho đúng. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là đi tới một xã hội, trong đó sự phát triển toàn diện của mọi người là điều kiện cho sự phát triển toàn diện của xã hội [1] như Mác và Ănghen nói trong „Tuyên ngôn Cộng sản“. Còn cụ thể như thế nào thì ta phải tìm. Trong Hội nghị Trung ương lần thứ 7, có thảo luận một vấn đề thú vị: Ban Văn hoá Tư tưởng đề nghị nêu những thuộc tính của chủ nghĩa xã hội, nhưng bị bác bỏ.

Ta phải nhận lỗi trước Mác vì đã làm méo mó chủ nghĩa Mác

Cho đến nay ta thấy có nhiều kiểu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội kiểu Staline, chủ nghĩa xã hội kiểu Mao Trạch Đông, kiểu Pôn Pốt. Bây giờ đang có nhiều ý kiến khác nhau về chủ nghĩa xã hội. Những dòng ý kiến khác nhau là quá trình trưởng thành, không sợ gì cả. Ở Liên Xô, người ta đang tranh luận Liên Xô ở vào thời kỳ nào của chủ nghĩa xã hội, và khái niệm chủ nghĩa xã hội phát triển bị bác bỏ vì nó được dùng để che đậy cho tình trạng trì trệ. Ta phải nhận lỗi trước Mác vì đã làm méo mó chủ nghĩa Mác. Ta đã chọn một mô hình, mà mô hình đó là sự lai ghép chủ nghĩa xã hội phương Tây với chủ nghĩa xã hội phương Đông. Bây giờ ta phải gỡ ra khỏi hai thứ giáo điều ấy.

Phải tiếp tục hoàn thiện tư duy khoa học của Đại hội 6

Vấn đề của mọi vấn đề hiện nay là tư duy khoa học. Đại hội 6 đã khởi động theo hướng này và phải tiếp tục hoàn thiện thêm. Đại hội 6 đúc kết bốn bài học có tính lý luận, tuy mới ở dạng sơ chế, lấy dân làm gốc, nắm vững quy luật khách quan, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đảng phải ngang tầm nhiệm vụ lịch sử. Bản thân Đảng phải trở thành trí tuệ tiên phong của cả dân tộc, muốn thế phải có lý luận tiên phong.

Những gì đang diễn ra ở thế giới chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan, là sự phát triển tiến bộ, là thời kỳ thai nghén chủ nghĩa xã hội đích thực (dân chủ, khoa học,nhân đạo, hiện đại)

Hai xu thế chủ yếu chuyển sang kinh tế hàng hóa và dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa, đó cũng là hai cái mà Đại hội 6 khởi động.

Dân chủ không phải là ban ơn

Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ (mở rộng). Đó là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát, do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ hóa là khơi động trí tuệ của toàn dân tộc để tháo gỡ khó khăn và đưa đất nước đi lên kịp thời đại.

Từ hai vấn đề đó, xẩy ra một vấn đề quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là thế nào? Có nước tự cho mình không cần đổi mới, đã bị bục vỡ. Có nước coi đổi mới kinh tế phải làm nhanh, còn đổi mới chính trị thì chầm chậm cũng bục chuyện. Có nước chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị, đã bục to. Có nước làm cả hai, nhưng không nhịp nhàng, gặp khó khăn. Hai lãnh vực này phải nhịp nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một chân.

Từ nay đến hết thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội thế giới sẽ hoàn thiện và trưởng thành một bước lớn. Trong quá trình biến động này, mất đi cái gì? Mất chủ nghĩa xã hội kiểu quan liêu–hành chánh, bao cấp, mất tư duy giáo điều. Và như thế là đúng lý luận của Mác, là phủ định của phủ định.

Đây là thời kỳ thai nghén chủ nghĩa xã hội đích thực. Phải có bà đỡ là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Có bà đỡ khéo tay, có bà đỡ vụng tay, nhưng phải có bà đỡ.

Cần phải khách quan, bình tĩnh và đổi mới

Ở Trung Quốc, Giang Trạch Dân đọc diễn văn coi là đã giải quyết được cơ bản vấn đề ăn no mặc ấm. Tôi rất nghi ngờ điều đó, Giang lại nêu lên độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, kế hoạch hóa tập trung và tư tưởng Mao Trạch Đông. Cuộc cải cách của Trung quốc như vậy là đi theo chu kỳ vòng tròn, không phải theo đường xoáy trôn ốc. Sau vụ đàn áp Thiên An Môn, Trung Quốc không tuyên truyền về cải tổ ở Liên Xô nữa.

Ở Liên Xô, Gocbachốp coi cải tổ là cuộc cách mạng với các thành phần và các nhân tố khác nhau, đan xen nhau, thống nhất với nhau và độ dài của cải tổ có thể là hàng chục năm. Đồng chí Gocbachốp nêu lên ba vấn đề chính của cải tổ dân chủ hóa, hạch toán kinh tế và cải tổ Đảng, cải tổ để có chủ nghĩa xã hội nhiều hơn. Đặt vấn đề như vậy là đúng chứ không sai. Kinh tế Liên Xô năm 1989 phát triển chậm. Nhưng theo Rưgiơcốp, mặc dù căng thẳng, song không thể quay lại con đường cũ, vì đó là ngõ cụt. Năm 1989 là năm khó khăn nhất của Liên Xô, nhưng rồi sẽ trở lại bình thường. Liên Xô rất thận trọng trong vấn đề xử lý giá và tỉ giá, vì đây là một nước rất lớn.

Trước cuộc khủng hoảng ở các nước xã hội chủ nghĩa, cần phải khách quan, bình tĩnh và phải đánh giá theo quan niệm đổi mới. Sau hội nghị 7 của trung ương, chúng tôi đã rút kinh nghiệm. Ngày 25-11-1989 Bộ Chính trị chúng tôi đã họp và đánh giá tình hình các nước Đông Âu theo quan điểm đổi mới. Cuộc khủng hoảng ở các nước đó diễn ra trong bối cảnh khoa học kỹ thuật và giao lưu quốc tế phát triển mạnh, ý thức độc lập và dân chủ tăng nhanh và thông tin bùng nổ. Tập thể Bộ Chính trị phân định có hai loại mâu thuẫn cần chú trọng: mâu thuẫn nội tại tích tụ lâu ngày của chủ nghĩa xã hội và mâu thuẫn giữa hai hệ thống. Nguyên nhân khủng hoảng là lãnh đạo sai lầm, vi phạm dân chủ, duy ý chí, bảo thủ trì trệ, đổi mới lệch lạc, đội ngũ đảng viên cán bộ thoái hóa, hư hỏng. Trong khi đó thì chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động triệt để lợi dụng. Bọn đế quốc ngay từ khi chủ nghĩa cộng sản ra đời, đã kịch liệt chống lại và luôn nói tới cái chết của chủ nghĩa cộng sản, không có gì mới.

Thái độ của Đảng ta là rút kinh nghiệm hội nghị 7, cần tránh cả hai thái độ hốt hoảng (cho chủ nghĩa xã hội đang có nguy cơ mất ở Đông Âu) và chủ quan (cho mình chẳng có vấn đề gì lớn, vẫn giả định). Bộ Chính trị quyết định: Phải tiếp tục đổi mới, phải thực hiện dân chủ mạnh mẽ trong Đảng từ trên xuống dưới, từ Bộ Chính trị trở đi. Cần quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội 6, nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại và nghị quyết trung ương lần thứ 6 về cơ cấu kinh tế.

Không thể dùng quyền lực thay cho năng lực

Vấn đề năng lực của Đảng nổi lên hàng đầu trong lúc này. Không thể dùng quyền lực thay cho năng lực. Thời đại nào có trí tuệ của thời đại ấy. Đảng phải có năng lực trí tuệ.

Xã hội ta đã chớm vui vì sức ép lạm phát và thị trường có giảm đi nhưng lòng dân vẫn còn chưa yên. Dân đang đòi hỏi dân chủ hóa, đòi hỏi công bằng xã hội, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và Đảng phải vươn lên vị trí tiên phong. Đảng phải kết tinh truyền thống dân tộc và trí tuệ thời đại, không như thế thì không giữ được vai trò lãnh đạo.

Đừng đổ lỗi cho cải tổ, đổi mới, cải cách. Đổi mới là cái gương để ta soi. Nếu mặt bị nhơ chỉ rửa mặt chứ không phải là đập vỡ gương.

Vấn đề đặt ra lúc này là phải đổi mới đồng bộ, tổng thể, cả cơ chế kinh tế lẫn cơ chế chính trị. Hai vấn đề chủ yếu của cơ chế kinh tế là vấn đề sở hữu và vấn đề thị trường (luận đề: Kế hoạch nằm trong chứ không nằm ngoài và đứng trên thị trường). Hai vấn đề chính của cơ chế chính trị là: quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh, vai trò lãnh đạo của Đảng và quyền lực của nhân dân (luận đề: Đảng nằm trong chứ không nằm ngoài và đứng trên xã hội )”.

 

 

16 Phản hồi cho “Một mầm “Gorbachev Việt Nam” bị diệt”

 1. Tran Tam says:

  Thưa ông Nguyễn Thanh Giang.
  Xin ông cho biết nguồn mà ông đã sử dụng để viết lên đoạn văn này:

  “Tháng 2 năm 1994 hội Hoàng gia Anh tổ chức một Hội thảo Quốc tế lớn có sự tham gia của 478 nhà khoa học về lịch sự quân sự nổi tiếng từ các nước. Tại đây 10 vị tướng soái kiệt xuất trong lịch sử nhân loại đã được bầu chọn.

  Thời cổ đại 3 vị: Hannibal (Hy lạp), César (La mã), Alexandre (Nam tư). Cả 3 vị đều được 100% số phiếu.
  Thời trung đại: Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn, 100% số phiếu.
  Thời cận đạị 4 vị: Cromwell (Anh) 70% số phiếu. Pierre đại đế (Nga) 70% số phiếu, Napoléon (Pháp) 100% số phiếu, Cutujov (Nga) 72% số phiếu.
  Thời hiện đại 2 vị: Jukov (Liên xô) 100% số phiếu, Võ nguyên Giáp 100% số phiếu”

  Rất mong ông bớt chút thì giờ để trả lời câu hỏi của bạn đọc nêu lên tư liệu mà ông đã sử dụng để viết về tướng Giáp trong bài này.
  Mong ông mạnh giỏi, và tôi đang chờ đợi câu trả lời của ông

  Tran Tam

  • Nguyễn Phú Trọng says:

   Cũng phải hiểu rằng người ở trong nước bị hạn chế thông tin, hay thông tin một chiều, không có khả năng, cơ hội để so sánh đối chất thông tin. Vậy thì cũng nên thông cảm, chứ không thể đối xử như người ở nước ngoài được.

 2. Một trong những tài liệu mới công bố gần đây cho thấy Gorbaczow là 1 trong những người ra lệnh thủ tiêu Giáo Hoàng JP II. Nói chung không nên tự chế diễu và quá vội vàng phong thánh cho những người từng nằm trong hàng ngũ cộng sản, và cũng không nên gán gép các vị anh hùng với hình ảnh nhơ nhớp của những người cộng sản

  • Nguyễn Phú Trọng says:

   >>> Một trong những tài liệu mới công bố gần đây cho thấy Gorbaczow là 1 trong những người ra lệnh thủ tiêu Giáo Hoàng JP II.

   Cô này ở Ba lan, có phương tiện, thông tin nhiều hơn ở Việt nam, thì phải nêu rõ nguồn của “tài liệu mới công bố …” Nếu không thì có lẽ đây là một trong những conspiracy theories, không bao giờ được kiểm chứng.

 3. Ý Thiêng says:

  Đừng có no, chớ có no, để Đảng ta và Mỹ họ…lo!

  TT Clinton tuyên bó bang giao với VN, có câu đinh đóng cột:
  :Sự tiép xúc Mỹ Việt, sẽ giúp VN đi trên con đường mà Liên
  Sọ và Đông Âu đã đi trưốc kia.”

  TT Bush-Con thì nói, CSVN thay đổi về Kinh Tế, sau đó là
  chính trị.

  Và Ngoại Trưởng Clinton, thì cho là CSVN sẽ thay đổi từ
  chính “Nội bộ của họ.”

  Do đó, những cái gì, những ai ai léng phéng không phải
  là cái…nội bộ CSVN, đều bị CS…dập tắt với sự OK của
  Mỹ. (Cho nên , YT trọng kính mà buồn lơ cho PTDC 8406,
  và các anh Đài, cô Nhân, Cha Lỳ, cụ Độ và…Trung Kiên!)

  Người ta có bài bản hẳn hoi rồi, mà mình lăng xăng chen
  vô mà chi, dở hơi ! vô ích ! bất khả thi!

 4. Nguyen quoc viet says:

  Vài dòng thô thiển cùng các Bạn đó, đây .
  Trong một đất nước , nơi người dân ( được ) thực sự làm chủ đất nước , xã hội , kinh tế , đời sống , luật pháp ……… mà không ( bị ) nhà nước quản lý , Đảng lãnh đạo … như ở những Quốc gia không theo chủ thuyết Xã hội chủ nghĩa định hướng như ở các nước vùng Trung Âu , Bắc âu này chẳng cần phải nói nhiều , ai trong chúng ta cũng đã biết rất rõ đất nước họ phát triển , văn minh , tiến bộ như thế nào …. Ngược lại nhìn về Việt nam ngày nay ??? trong suốt 36 năm qua , kể từ ngày cuộc chiến Quốc , Cộng chấm dứt… những gì thật sự đáng khích lệ , tích cực trong xã hội , trong đời sống hằng ngày của mọi người dân , trong nền giáo dục , văn hóa , trong sự phát triển của nền kinh tễ quốc dân v… v… và v… v… . KHÔNG , hoàn toàn không , tất cả ,
  tất cả chỉ là thất vọng , chán chường . Ngoại trừ những đàn áp , khủng bố , bắt giam vô luật lệ của bộ máy Công an , bọn người dựa vào luật pháp rừng rú của cái gọi là : nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam để mặc tình tham nhũng , ăn cướp tự do , thỏai mái trục lợi của công mà không phải lo sợ gì cả . Với khẩu hiệu Còn đảng , còn mình của ngành Công an …. đã cho mọi người thấy rõ mục tiêu bảo vệ , phục vụ của ban , ngành Công an nằm ở đâu rồi . Còn về phần những lực lượng Quân đội nhân dân đã từng anh hùng chiến đấu trong cuộc chiến chống Pháp , đánh đuổi Mỹ , ngụy , thống nhất đất nước ….. v… v… . Ngày nay chỉ còn biết trung với Đảng , ươn hèn trước bọn giặc xâm lược Tầu cộng , ngậm miệng , xuông tay trước sự xâm chiếm lãnh thổ , hãnh hải một cách rất trắng trợn , thô bạo của bè lũ cầm quyền Bắc kinh . Một nhà nước với những con người cầm quyền hèn , nhục , không mang bản chất con người Việt nam thật sự , tự nhắm mắt , bịt tai trước Sự thật , tiếp tục đưa cả nước đi vào vòng lệ thuộc , làm chư hầu cho Tầu cộng , một thể chế chính trị không thực tế , không mang tính con người , không phù hợp , thích ứng với những biến chuyển chính trị , cao trào đòi hỏi dân chủ , tự do , quyền làm người khắp nơi trên thế giới ….. thì không , không bao giờ , không thể nào đắp , vá , sửa sai để tiếp tục cầm quyền , tiếp tục lừa đảo , gian lận , tiếp tục bám giữ chặt quyền lợi cá nhân , quyền lợi của phe , nhóm . Sự sống còn và quyền lợi của Dân tộc đang thực sự đứng trước những đe dọa , thử thách nghiêm trọng trong những ngày này . Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và tất cả những người phục vụ nó phải được thay thế hoàn toàn bởi một chính quyền thật sự Dân chủ , với một Hiến pháp , luật pháp mang bản chất Dân tộc cộng tinh thần tự do , dân chủ tiến bộ của những Quốc gia tiền tiến Âu , Mỹ và phải được những người thuộc thế hệ không có thẻ Đảng , hoặc thẻ Đoàn , thật sự có khả năng , được đào luyện , giáo dục ở những Quốc gia Dân chủ , tiến bộ điều hành , nắm giữ . Có như thế thì vận mệnh Dân tộc mới hy vọng có thể cứu vãn được ít nhiều những gì đã mất dưới tay ngụy quyền Hà nội . Tôi chỉ hy vọng , mơ ước một ngày, thật nhiều người Việt sẽ có thể trở về vui sống trong một Quê Hương thật sự đổi mới , không còn bóng cờ vay mượn rực đỏ màu máu bạo tàn . Nguyễn quốc việt ( Sauerland ) . Cộng hòa liên bang Đức .

 5. Huỳnh Ý Phan says:

  Muốn xoay chuyển xã hội VN sang một hướng tích cực khác,

  điều kiện cần và đủ là phải là những ( Hai ) lãnh tụ CS tài ba,
  uy tín, dám làm, cỡ Gorbatchev, Yeltsin… đồng thời có lãnh
  tụ ” cò mồi” cỡ Rutskoi ( thu hút đám chống đối…. để…).

  Cỡ lãnh tụ ngang hàng Gorbatchev…thì hà hà… HTP bình chọn
  ” ai đó ” ngầu ngầu một chút, như ông D ông S , chứ như
  ông Triết thì quá nhà nho, hiền quá há !

  Còn như trên này, thì bầu chọn những ông Tâm Bảo hay
  Ý Thiêng, thì mới thành công đại thành công!

  Tóm lại, xoay chuyển cả một xã hỗi Cũ sang Mới, cần có người
  hùng, đầu sóng ngọn gió, cỡ ông… D ông S mới đặng!

 6. Cung Quảng says:

  Ông Nguyễn Thanh Giang viết:
  “Tháng 2 năm 1994 hội Hoàng gia Anh tổ chức một Hội thảo Quốc tế lớn có sự tham gia của 478 nhà khoa học về lịch sự quân sự nổi tiếng từ các nước. Tại đây 10 vị tướng soái kiệt xuất trong lịch sử nhân loại đã được bầu chọn.
  Thời cổ đại 3 vị: Hannibal (Hy lạp), César (La mã), Alexandre (Nam tư). Cả 3 vị đều được 100% số phiếu.
  Thời trung đại: Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn, 100% số phiếu.
  Thời cận đạị 4 vị: Cromwell (Anh) 70% số phiếu. Pierre đại đế (Nga) 70% số phiếu, Napoléon (Pháp) 100% số phiếu, Cutujov (Nga) 72% số phiếu.
  Thời hiện đại 2 vị: Jukov (Liên xô) 100% số phiếu, Võ nguyên Giáp 100% số phiếu.”

  Xin ông Nguyễn Thanh Giang hay ai cho biết “hội Hoàng gia Anh” dịch sang tiếng Anh là gì? Website của nó là gì? Có phải “The Royal Society” không? Hay là “Royal Historical Society “?

  Tôi rất muốn liên lạc với họ để biết tên của “478 nhà khoa học về lịch sự quân sự nổi tiếng từ các nước.” Sau đó sẽ liên lạc với từng người, nếu còn sống, hỏi tại sao “thời trung đại” chỉ có “Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn” và “thời hiện đại” chỉ có “Jukov (Liên xô) 100% số phiếu, Võ nguyên Giáp 100% số phiếu” là những nhân tài quân sự suất sắc nhất các thời kỳ đó?

  Nếu ai có một tí “trí khôn” cũng biết rằng thời hiện đại có rất nhiều tướng giỏi hơn hoặc bằng Võ nguyên Giáp và thời trung đại cũng có rất nhiều tướng giỏi hơn hoặc bằng Trần quốc Tuấn.

  Tôi nghĩ chỉ có Cộng Sản mới biết “tự sướng” “lừa bịp” kiểu “đỉnh cao trí tuệ loài người.” Hóa ra trí thức dân chủ, tiến sĩ, viện sĩ cũng không kém. Tại sao vậy????

  Chúng tôi là những người trẻ, muốn đọc những website tiếng Việt, cả trong và ngoài nước, để học hỏi thêm về quá khứ và hiện tại của Việt nam. Các vị làm chúng tôi thất vọng.

  • Thien Di says:

   Ông Nguyễn Thanh Giang, đến giờ này mà còn về ông Giáp như vậy thì đáng trách qúa.

   Mặt thật của cái gọi là:
   “10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại, trong đó có 2 vị tướng kiệt xuất của Việt Nam: Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn và Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp.”

   Thưa các bạn đây là một sự bịa đặt:

   Khoảng những năm từ 1983 đến 1993, Bào Quân Đội Nhân Dân, cùng vài tờ báo khác của Việt Nam đồng loạt đưa tin đại ý rằng:
   Ðồng Hoàng Gia Anh đã chọn trong một danh sách 98 viên danh tướng từ cổ chí kim, bỏ phiếu để bầu ra 10 danh tướng kiệt xuất nhất để đúc tượng vàng, và sẽ được đặt tại Viện Bảo Tàng Luân Ðôn.

   Ðể thêm sự thuyết phục, các tờ báo nói trên còn giật gân trên đây, bản tin là: Frédéric Ðại đế chỉ được 71% số phiếu bầu, Kutuzov được 72% số phiếu trong khi Napoléon, Zukov và Võ Nguyên Giáp đều được 100% số phiếu.

   Ðiều đặc biệt trong số những người được vinh danh, duy nhất Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp còn sống.”

   Ðầu năm 2010, nhân dịp ông Giáp tròn 100 tuổi, tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn của báo Quân Ðội Nhân Dân, lại hâm lại bằng bài “thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp.” Cùng nội dung.

   Sự thực là hoàn toàn bịa đặt. Không một hãng thong tin quốc tế nào đưa tin này. Không có một cuộc bầu bán vinh danh như vậy trong Hội Đồng Hoàng Gia Anh.

   Rất nhiều những học gỉa chân chính, những phóng viên có lương tâm, đã khẳng định rằng đó là một tin bịa đặt, không có căn cứ, không có việc vinh danh đó.

   Chúng tôi yêu cầu tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn và báo Quân Đội Nhân Dân đưa ra những bằng chứng về việc vinh danh này.

   Một điều phàn nàn nữa là: bản thân tướng Giáp không hề nhận được một văn bản chính thức nào từ Ðồng Hoàng Gia Anh, nhưng ông cũng không lên tiếng, mà lại ỉm đi để hưởng lợi.

   Tran Thien Di

   • nguyenha says:

    Tôi không biết Ô Nguyễ thanh Giang căn cứ tái liệu dâu dể bảo Vỏ-nguyên Giáp là “tướng Tài cuả nhân loại”.!!Trong lúc cuốn bạch-thư Trung Quốc tung ra 1979,
    sau chiến tranh biên-giới phía Bắc VN,chỉ rõ Trận Diện biên Phủ từ kế-hoạch,
    chỉ huy,tiếp tế,quân cụ,khí tài…dều do Trung quốc chỉ dạo.Cho dến bây giờ,mọi
    người dều trông dợi những bằng chứng”phản biện”về phía VN,nhưng tuyệt nhiên không thấy nói dến.Sự nghiệp của Ông Giáp gắn liền với Trận Diện biên Phủ,nếu quả thật DBP là công lao của Tàu,thì còn dâu nữa mà ca bài ca con cá!!

   • Thú thật tôi quý anh Nguyễn Thanh Giang NHƯNG đôi khi giật mình KHÔNG HIỂU VÌ anh tuổi tác HAY não trạng anh Nguyễn Thanh GiangCÒN DỄ DÀNG thần tượng hóa VNGiáp hay ngay cả Ngô Bảo Châu MÀ QUÊN rằng nếu không có cả chục triệu CHIẾN SĨ VIỆT NAM sẵn sàng hy sinh sinh mệnh VÌ YÊU NƯỚC YÊU DÂN thì chắc VNGiáp

    Nhất tướng công thành, vạn cốt khô.

    không thể có cái mác DANH TƯỚNG trên hàng triệu xương khô như thế !

    HAY NBChâu anh Nguyễn Thanh Giang chỉ huyển hoặc về TÀI NĂNG nhưng quên 1 ĐIỀU LÀ NBC đã 2 mặt lộ rõ bản chất CƠ HỘI trong thái độ “trí thức” khi nhìn về xã hội …

    Quả thật khá thất vọng về những khuyết điểm ấy !

 7. NGÀN KHƠI says:

  CÂY, ĐẤT, MÙA, THỜI TIẾT VÀ ĐIỀU KIỆN

  Có những loại cây chỉ có thể trồng được trên đất này mà không trồng được trên đất khác. Lại có những loại cây chỉ mọc ở mùa này mà không mọc ở mùa khác. Kể cả chỉ có thể mọc ở điều kiện thời tiết này mà không thể mọc ở điều kiện thời tiết khác. Thế thì, trách cây, trách đất, trách mùa, hay trách điều kiện tác dụng đây ? Đây quả thật rất khó nói. Cái khôn hay cái thời đều có chỗ khác nhau là như vậy. Điều này không những áp dụng cho cá nhân, tập thể, mà áp dụng được cả cho các dân tộc.

  NGÀN KHƠI

 8. Huỳnh Ý Phan says:

  LIÊN SÔ : Chánh trị — Trung Cộng: Kinh tế.
  VIỆT NAM : Kinh tế đi trước như Trung cộng.

  Theo HTP nghĩ, ba chọn lựa cho ba nước cựu
  CS đều xác đáng.

  Nếu Liên Sô thay đổi kinh tế trưốc, thì dân Nga
  vốn Da trắng, lối tư duy giống Mỹ hơn… Thì, nếu
  dân Nga …no đủ mau chóng, sẽ lờ tịt Mỹ đi…
  Nện n phải cho…Liên Sô thay dồi chinh trị trước,
  Vả lại, Liên Sô là cái nôi Marxism, thì cho nó tan
  trước đi, cho thiên hạ …bàng hoàng ! nghĩa là
  Marxism KHÔNG bao giờ trở lại nữa!

  Về Trung Quốc, chậm tiến, nghèo…thì áp dụng
  Kinh tế trước, thì đó là cái vùng đất làm ăn tay
  đôi cho Mỹ. Trung Quốc nửa đỏ nửa xanh,sẽ có
  lội cho Mỹ bội phần, biết rằng sớm muộn thì TC
  cũng sẽ farewell cộng sản chủ nghĩa,

  VIỆT NAM : Y chang như Trung cộng. VN sẽ từ
  bỏ CS chù nghĩa, nhưng vẫn bảo vệ tinh thần
  xã hội, sẽ là một đối tác chánh trong Lưỡng Đảng
  tương lai. CSVN không mầt mát gì nhiều ( vẫn vui)
  mà phe đối nhiệm Cộng Hoà tái hiện diện cùng
  tái thiết VN. ( hết buồn!).

 9. Nguyen Tam Bao says:

  Cái thời đó ngồi hóng chuyện người lớn thì thấy khâm phục ông Bách thật, dám lội ngược dòng nước. Nhưng bây giờ thì rõ ràng tôi thấy ông Bách đã sai lầm một cách ngây thơ khi cho rằng con đường cải tổ của Gorbochev thì đúng mà Trung Quốc thì đi theo vòng tròn luẩn quẩn.

  Trung Quốc đã đúng khi chọn việc cải cách kinh tế theo hướng Tư Bản Tiệm Tiến, vừa áp dụng học thuyết kinh tế của Keynes để duy trì vai trò chủ đạo của nhà nước, vừa từng bước phát triển nền kinh tế thị trường theo kiểu dò đá qua sông.

  Về chính trị Trung Quốc cũng đã cải tổ để có sự lãnh đạo tập thể, có sự giới hạn và cân bằng quyền lực trong Đảng để không xuất hiện một Mao mới thâu tóm hết quyền lực vào tay một cá nhân.

  Dù ghét Trung Quốc với những lý do cá nhân và tinh thần dân tộc đã được mã hoá vào DNA Việt, thì cũng phải nhìn nhận khách quan là Trung Quốc đang đi đúng hướng, sẽ trở thành một cường quốc ngang ngửa với Hoa Kỳ và Tây Âu.

  Còn Liên Xô thì “nhờ” công Gorbachev mà tan vỡ, chỉ vài nước như Ba Lan và Tiệp là được chào đón vào EU có khả năng bứt lên về kinh tế và chính trị, còn lại thì đều rơi vào tay những kẻ độc tài, quân phiệt, cựu nhân viên tình báo, những nhóm lợi ích nhỏ … tất cả cũng vì sự ngây thơ quá tin vào sức mạnh của Chủ Nghĩa Tân Tự Do về kinh tế của Milton Friedman và lòng tốt của bọn Tân Bảo Thủ Diều Hâu Mỹ.

  Ông Bách đã sai và dường như khá nhiều các nhà dân chủ như ông Nguyễn Thanh Giang vẫn tiếp tục sai khi còn đặt niềm tin vào con đường cải tổ dân chủ theo kiểu Liên Xô và Đông Âu.

  • Quoc says:

   Góp ý vào ý kiến của Nguyen Tam Bao:

   Nếu chưa có được cả hai “dân giàu nước mạnh” thì phải chọn ngược với cái chính sách “quốc cường, dân nhược” (nước giàu mạnh, dân yếu nghèo) như ở Trung Quốc cộng sản hiện nay.

   Nếu có “dân giàu” (tinh thần, vật chất) trước thì nước rồi sẽ chóng mạnh, và hòa bình.

  • Lê Dân Việt says:

   Tâm Bệnh này quả là hết thuốc chữa rồi. Uổng cho Tâm Bệnh có cơ hội ra ngoài học hành, mà nhất là ở Canada, mà phát biểu một cách vô tri, vô chí kiểu này, có phải là vô tích sự hay không.

   Xét về mặt kinh tế Tầu cộng quả có phát triển so với mấy chục năm qua, nhưng tiền bạc kiếm được chỉ rơi vào túi tham không đáy của bọ cán Tầu chứ dân Trung quốc có được nâng cao mức sống hay không? Rõ ràng là không, mà còn bị Tư bản đỏ bóc lột thậm tệ hơn tư bản Tây phương nữa. Ngay cả bây giờ GPD của Tầu cộng đứng hàng thứ hai thế giới, nhưng bình quân đầu người vẫn xếp hạng thấp trên thế giới, vì lấy GPD chia cho đầu người thì cò thua cả Thái lan nữa đó Tâm Bệnh à, chứ đừng nói so với mức sống của dân Nga. Tuy dân Nga chưa hoàn toàn được như dân các nước phát triển Tây phương nhưng cũng khá hơn dân Tầu cộng rất nhiều, bằng chứng có cả hàng triệu dân Tầu đang sống bất hợp pháp bên Nga để kiếm ăn, gửi tiền vế giúp người nhà ở Tầu cộng.

   Làm cách mạng là để cho đại đa số người dân được hưởng sang giầu, hạnh phúc, hay ít nhất cũng phải đủ no, đủ ấm, Như thế mới gọi là thành công của cách mạng, cho dù cuộc cách mạng ấy nhân danh cái gì. Vậy thì rõ ràng là Gobachev của Nga đã thành công hơn Đặng Tiểu Bình của Tầu cộng. Tại sao Tâm Bệnh lại tung hô Tầu công thành công và chê bai Nga thất bại? Có phải là cũng vì cái Tâm bệnh của kẻ thất chí, nhìn gà ra quốc, hay là một tên Việt gian bán nước, hễ Tầu công nó đánh dắm (đánh địt) cũng ngửi thấy thơm phải không? Nếu mà thàng Tầu ngông nghênh quá, mấy nước Tây phương chỉ cần “cấm vận” một cái thì mấy cái xưởng sản xuất ở Tầu sẽ thành đống sắt vụn, dân không có công ăn việc làm, thì loạn sứ quân sẽ nổi nên, lúc đó sẽ không còn Tầu công nữa để cho Tâm Bệnh khen “dắm thơm” của chúng nữa đâu. Mau thức tỉnh đi Tâm Bệnh à.

Phản hồi