WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Công hàm ngoại giao”

 1. CâyTre says:

  Nhìn lại Công Hàm mà Ô.Đồng ký ngày 14/9/1958 thông qua QĐ ngày 4/9/1958 của(google)TQ thì ta thấy rất rõ về Quần đảo Tây-Nam Sa(HS-TS) thuộc 12 Hải Lý do TQ đưa ra để VNDCCH(CSVN)thực hiện pháp lý chủ quyền.Nhưng,tháng 2/1974 chính thể VHCH đã có thông báo không thể để mất Lãnh hải mà thuộc về Lãnh thổ VN.Cho thấy rõ bản chất của CSVN đã chịu sức ép từ TQ rất lớn cho đến nay!!!Cho nên khi HS-TS nổ ra thì CSVN phải Bắt,giam ngay những người đấu tranh vì TS-HS(Điếu cày,AnhBasg,cô Nghiên….)Từ đó,CSVN dấu nhẹm và lừa bịp Dân Việt đủ mọi phương diện..Từ Bauxit,Vinashin,các tập đoàn Tham nhũng hiện nay….!!Lòng dân,sinh kế,Đất đai….là những nỗi Oán Hận ngút trời cho kiểu Hành xử của nhà CQHN!!!TS.Luật CHHV đã nói:Cướp đêm là giặc,Cướp ngày là Quan…nó mang nhiều hàm ý sâu xa..Cướp sạch sành sanh…Dân đen bây giờ chỉ còn là bộ xương cách trí mà thôi…!!!??Đau lòng con Quốc Quốc!!!!Saigon,1/6/2011-11h20′.

 2. DANG AI says:

  Da co cong van cua Pham Van Dong nam 1974 KHAM cong van 2011. O ho Ai tai

  DCSVN phai LAM 4 TOT va OM CHAT 16 chu vang.
  Mung cho VIET NAM CONG SAN thanh THUOC DIA cua TAU CONG. Se duoc huong hoi huom cua nen kinh te dung thu 2 bis cua the gioi

 3. vuxuanmoïse says:

  Đúng…đúng……không cần …. ” Công Hàm…..đả có …..CÔNG VĂN của TT PHẠM-VĂN-ĐỒNG gởi đến…năm ….. 1974….!!!!!!!!!,xác nhận rồi ” . Hảy ….. nhớ 4 TỐT,và….. 16 chữ VÀNG…….khè….. nhé.
  Hảy đi cho đúng….đường …… BÁC ĐI…..!!!!!!!!! .

 4. Cu Tý says:

  Sao CAM PHẬN làm thân trâu ngưạ,
  Miệng ngậm câm hồ tưạ mắc quai.
  Công hàm đồng ngưả hai tay,
  Lạy dâng quan lạ tỏ bày ngoại giao.
  .
  Ðu đưa tế lạy đổ sao !!!

Phản hồi