WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lễ Phật Đản của GHPGVNTN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (viết tắt là GHPGVNTN), một tổ chức không được thừa nhận ở Việt Nam vừa tổ chức lễ Phật Đản cho tăng chư, phật tử với nhiều khó khăn, cấm cản từ phía chính quyền.

Bản thông cáo từ văn phòng của tổ chức này tại Pháp cho biết:

Tại chùa Giác Minh (Quảng Nam, Đà Nẵng):  Chính quyền đã ra thông báo bắt buộc không được treo băng rôn, biểu ngữ có biểu tượng GHPGVNTN, không được đọc Thông Điệp, Thông Bạch của Thích Quảng Độ…

Tại Chùa An Cư, thuộc Quận Sơn Trà Đà Nẵng: Chính quyền đã xúc phạm danh dự lẫn thân xác khiến Đại Đức định tự thiêu nhưng bất thành.

Vẫn theo bản thông báo, tại các chùa kể trên, phật tử khi tới dự lễ Phật Đản đã bị công an cản cấm, ghi số xe, quay phim, chụp hình, một số bị bắt về đồn. Nhiều người cho biết, tại các tổ dân phố đã có những cuộc họp của chính quyền nhằm vận động, đe dọa phật tử không tới các chùa trên dự lễ.

Sự việc tương tự như vậy cũng đã diễn ra từ các năm trước.

Được biết, GHPGVNTN được thành lập vào tháng 1 năm 1964, sau năm 1975 tổ chức này vẫn duy trì hoạt động nhưng luôn gặp sự ngăn cản và cô lập từ phía chính quyền.

Linh hồn của GHPGVNTN là Hòa thượng Thích Quảng Độ, người đã nhiều năm bị quản chế. Hòa Thượng từng nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình.

Một số hình ảnh về mùa Phật Đản do phòng Thông tin của GHPGVNTN cung cấp:

© Đàn Chim Việt

Phản hồi