WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Việt tại Ba Lan đón Tết

-Tối ngày 29 Tết, khoảng 400 người Việt tại Ba Lan đã đón xuân tại hội trường trường đại học Bách Khoa.
-Các tiết mục văn nghệ khá nhẹ nhàng. (không có màn “mừng đảng, mừng xuân”).

Ảnh từ Trái sang Phải và từ Trên xuống Dưới:
- Múa hát quan họ.
- Nhiều cháu nhỏ tới tham dự và nhận tiền lì xì của BTC
- Trình diễn áo dài của các thiếu nữ.
- Các cô gái với điệu nhảy bốc lửa
- Chúc Tết bằng nhạc RAP được vỗ tay nhiệt liệt

1 Phản hồi cho “Người Việt tại Ba Lan đón Tết”

  1. Victor Do says:

    Nhung hinh nay xem ky~ khong thay co’ la co` nao: co` ma’u hay co` va`ng?

Phản hồi