WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vài lời chúc đầu xuân!

Sự vật vần xoay đà định sẵn
Hết mưa là nắng hửng lên thôi!

Tôi mượn lời thơ của một người mà có lẽ người Việt Nam nào cũng biết, đó là thơ của ông Hồ Chí Minh ở một bài thơ trong tập Nhật ký trong tù“. Theo câu thơ đó, ta tự suy ra rằng cuộc đời của một con người, vận mạng của một dân tộc, của một đất nước cũng có lúc “lên voi xuống chó“- nói một cách dân dã, hay cũng có “lúc thịnh lúc suy“ – kiểu bác học!.

Cũng từ câu thơ trên ta thấy ông HCM hoàn toàn không phải là một người cộng sản!!!. Nhận biết điều này thực ra rất đơn giản, là những người CS luôn rêu rao rằng mình theo học thuyết Mác-Lê (kèm thêm tí Mao –ít nữa), và họ là những người vô thần, không tin vào số mệnh, không tin vào các quy luật của vũ trụ, của trái đất, qui luật phát triển của loài người, họ luôn rêu rao rằng sẽ xây dựng một chế độ mà ở đó “người CS làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân! – Làm chủ kiểu gì và như thế nào thì mọi người ai cũng đã biết rồi“, ngược lại, ông HCM đã kín đáo biểu lộ tư tưởng của mình, cho rằng mọi sự đều được định đoạt theo một chu trình có sẵn, có điều nó đến khi nào, nó đi khi nào ta không thể biết trước được. Nhưng một điều tất yếu là từng cá nhân con người, từng dân tộc bằng mọi cách và tìm mọi cách để sống và tồn tại. Vì thế nên dù vào lúc vận nước suy vong, khi “vua – bạo chúa cùng tầng lớp quan tham nhiếp chính“ như ở VN cả thế kỷ 20 cho đến tận hôm nay, dân tộc VN, người ở lại trong nước phải chịu nhiều đè nén áp bức, bị tước đoạt (gần hết) các quyền công dân, kẻ phải tha phương cầu thực xứ người vì bát cơm manh áo hay vì bất đồng chính kiến, chúng ta vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn hy vọng và tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng: Ngày mà cái thể chế “đi ngược với xu hướng thời đại“ đang thống trị, mang đậm nét “phong kiến trung cổ“ sẽ bị thay thế bằng một thể chế dân chủ, khi mà những quyền cơ bản nhất của một CON NGƯỜI, như quyền sống, quyền tự do (đi lại, ngôn luận vv…), quyền mưu cầu hạnh phúc được hiến pháp của một quốc gia độc lập – nước Việt Nam, tôn trọng và bảo vệ, ngày mà con người Việt Nam chúng ta, bỏ được những sự tha hóa nhiều mặt, do cả CSVN mấy chục năm đầu độc (thói đạo đức giả, thói nói dối, thói lừa thầy phản bạn, thói tham quyền cố vị vv..) lẫn những tư tưởng không lấy gì làm tốt đẹp lắm, sản sinh trong lòng của chủ nghĩa tư bản (đo sự thành đạt của con người bằng tài sản, bằng chức tước, lấy vật chất làm đích cuối cùng của cuộc đời vv..) trở về với những truyền thống văn hóa cội nguồn, đó là sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau kiểu “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn“, đó là trọng nghĩa khinh “tài đểu!”), đó là “tôn thầy trọng đạo“ và yêu hòa bình “một điều nhịn là chín sự lành“.

Chúng ta hãy có những mong ước đó, cứ nói to và công khai những mong ước đó lên. Nếu một người nói thì nhà cầm quyền có thể đàn áp và dập tắt được, chứ khi cả ngàn, cả triệu người đồng thanh nói chắc tiếng nói đó sẽ không thể “làm ngơ đi được“. Những nhà lãnh đạo VN hiện nay cũng chỉ là những con người bằng xương, bằng thịt, họ cũng có tai nghe như người bình thường, cũng được Trời cho bộ óc để xét đóan, để biết mình đúng hay sai, cũng có trái tim để biết yêu thương. Chúng ta mong rằng những ước muốn chính đáng và hợp lẽ Trời họ cũng phải chấp nhận và bản thân họ cũng phải tự dần dần thay đổi. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng nữa là những kẻ CS cực đoan, mao ít, khát máu (dạng giống như Hitler của Đức quốc xã hay Pol Pot của Kampuchia ngày xưa) tại VN nay cũng hết thời rồi (một là vì đã chết hai là vì cũng đã gần miệng lỗ), lớp kế tục lãnh đạo (chắc thuộc thế hệ ba, bốn) cũng đã từng đông học, tây học từ nhỏ nên tính man rợ, giết người không ghê tay, cũng ít hơn các lớp “đàn anh“ trước kia nhiều. Chính vì thế những mầm xanh của tự do, dân chủ đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc và sẽ đến ngày đơm hoa kết trái. Hôm nay ở Việt Nam đang mưa, ngày mai chắc sẽ hửng nắng!. Hy vọng là mùa xuân sẽ sớm về với đất nước Việt Nam chúng ta!

© Nguyễn Kim Phụng

1 Phản hồi cho “Vài lời chúc đầu xuân!”

  1. nguyen viet says:

    Cảm ơn tác giả đã có lời chúc đầu xuân thật đặc sắc . đã có những phân tích sắc sảo về nhưng sự việc đã qua trên đất Việt . Cảm ơn tác giả đã mở ra chân trời mới cho chúng tôi

Phản hồi