WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:56:pm 08/03/10 Đăng ngày “March 8th, 2010”

Tổ quốc trên hết

Tổ quốc trên hết

Quyền lợi của Tổ quốc, của quốc gia dân tộc là trên hết, còn quyền lợi của các cá nhân và của ĐCSVN và các đảng phái khác chỉ là một trong các thành phần của xã hội mà thôi. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo CSVN phải thay đổi tư duy để còn tiếp tục tồn tại trong lòng dân tộc.

11:56:pm 08/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hạt ngọc quý của nhân dân

Hạt ngọc quý của nhân dân

Giới cầm quyền độc đảng dùng nhà tù để ra oai và đe doạ. Nhưng nhiều chiến sỹ dân chủ khi vào tù cho đến khi ra tù lại kiên định hơn xưa

04:19:pm 08/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ nữ mồng 8 tháng Ba năm 2010

Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ nữ mồng 8 tháng Ba năm 2010

Nói chung, thì giới phụ nữ Việt nam, ở trong cũng như ở ngoài nước, đều đã có những đóng góp lớn lao đáng kể, đặc biệt trong khu vực Xã hội Dân sự, mặc dầu họ vẫn gặp nhiều cản trở, ngăn cấm từ phía nhà cầm quyền cộng sản luôn áp dụng chế độ độc tài chuyên chế toàn trị từ xưa đến nay.

02:04:pm 08/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Oscar 2010

Oscar 2010

Giải Tượng Vàng lần thứ 82, tháng 3 năm 2010

03:38:am 08/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Người con gái Việt Nam da vàng

Người con gái Việt Nam da vàng

Nhưng cháu quyết chiến đấu đến cùng. Cháu không biết sẽ còn được bao lâu và sẽ ra sao, nhưng cháu quyết không chịu thua. Không đầu hàng.

12:41:am 08/03/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »