WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:15:am 31/03/10 Đăng ngày “March 31st, 2010”

Google đưa ra các cáo buộc về “tin tặc chính trị” ở VN

Google đưa ra các cáo buộc về “tin tặc chính trị” ở VN

Chuyên gia an ninh mạng Việt Nam Nguyễn Tử Quảng nói để xác định nguồn gốc tin tặc thì chỉ dựa vào địa chỉ IP là chưa đủ.

06:15:am 31/03/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Hãy dành tình thân ái cho chúng ta!

Hãy dành tình thân ái cho chúng ta!

Tình thân ái đó xứng đáng phải được dành trước tiên cho tất cả chúng ta – những người con được sinh ra từ một bọc của Mẹ Âu cơ. Nếu khác đi, tức là chúng ta đã tự lấy tay phải chém vào tay trái.

12:10:am 31/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ rừng biên giới tới cái ghế Tổng bí thư

Từ rừng biên giới tới cái ghế Tổng bí thư

Chiếc ghế Tổng Bí thư, tượng trưng cho quyền uy thống trị của Đảng CSVN, nó đã và đang trở nên vô giá trị trong một kỷ nguyên mà tri thức là thước đo của nền văn minh nhân loại.

12:05:am 31/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người Việt có phải là một dân tộc bình thường?

Người Việt có phải là một dân tộc bình thường?

Trong khi nhiều người hô hào dân chủ thì mình lại quá hãi hùng, ngán ngẩm cho hai chữ dân chủ. Có phải Việt Nam đang cần dân chủ?

12:00:am 31/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »