WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:35:am 10/03/10 Đăng ngày “March 10th, 2010”

Lời trình bầy trước (Thay thư cấp báo)

Lời trình bầy trước (Thay thư cấp báo)

Thẩm vấn, viết biên lai đòi nộp phạt… thì hẳn rồi lại cũng sẽ như mấy lần trước thôi. Chỉn e bây giờ người ta có nhiều “ sáng kiến ” hơn. Loại “ sáng kiến ” như: bỏ tù Điếu Cày không phải vì tội viết blog, tội biểu tình chống Trung Quốc mà là tội trốn thuế; bỏ tù Trần Khải Thanh Thủy không phải vì tội dám văn bản hóa lời thóa mạ của dân oan đối với chính quyền mà về tội đánh lại mấy ông “cò mồi đâm thuê chém. mướn” đến nhà gây gổ với chồng mình…!

03:35:am 10/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngược dòng sự kiện Việt Nam: Phản đối sân gôn

Ngược dòng sự kiện Việt Nam: Phản đối sân gôn

Ngược dòng sự kiện Việt Nam: Phản đối sân gôn

02:31:am 10/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nam Bắc phân tranh sau 1975 [6]

Nam Bắc phân tranh sau 1975 [6]

Cũng có khi giới cầm quyền cộng sản Việt Nam phối hợp cả biện pháp dùng côn đồ với pháp lý như trường hợp đối với ông bà Trần Khải Thanh Thủy mới đây. Bản tin của BBC về “…vụ xử Trần Khải Thanh Thủy” ngày thứ bảy, 6 tháng 2, năm 2010

02:02:am 10/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc viếng thăm không hẹn trước trong ngôi nhà nhỏ của Lê Thị Công Nhân.

Cuộc viếng thăm không hẹn trước trong ngôi nhà nhỏ của Lê Thị Công Nhân.

Tại sao lại sợ là liên quan nào, chúng ta chỉ đến thăm họ trong cảnh tù đày, khổ sở vì những lý do cụ thể là con người, còn việc họ ở tù vì sao, đó là việc của chính quyền với bản thân họ. Ai làm, người đó chịu chấp nhận, không có luật pháp nào cấm thăm kẻ tù đày, không luật pháp nào cấm được tình yêu thương…

12:38:am 10/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »