WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:01:am 21/03/10 Đăng ngày “March 21st, 2010”

Từ Hữu Loan, Hoàng Cầm đến Nhân văn – Giai phẩm

Từ Hữu Loan, Hoàng Cầm đến Nhân văn – Giai phẩm

Và sau khi làm điều tồi tệ thì không biết hối lỗi và xin lỗi người bị hãm hại. Vụ nhân văn giai phẩm này, Đảng chưa hề cho một lời xin lỗi nào hết, cho dù là nhỏ nhất. Có thể những người trong cuộc, coi giải thưởng nhà nước năm 2007 là lời an ủi cho bản thân họ, coi đây là lời xin lỗi chính thức.

03:01:am 21/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhưng em thơ sẽ lớn

Nhưng em thơ sẽ lớn

Nhưng với những tiến bộ và sự nâng cao dân trí, nhận thức không sớm muộn gì những số phận của những tinh hoa đất nước một thời bị vùi dập sẽ được sáng tỏ, được trả lại công bằng… Hy vọng là vậy vì tất nhiên sẽ là vậy, câu Nhưng của Phạm Duy dường như muốn khẳng định một sự thay đổi tất yếu về nhận thức của thế hệ sau này. Đôi khi sự tình cờ lại mang một thông điệp ý nghĩa.

02:08:am 21/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sự trấn áp dai dẳng dã man

Sự trấn áp dai dẳng dã man

Nhận thức của tôi và những người yêu nước đều cho rằng hãy vì dân vì nước mà duy trì cho được tập san Tổ Quốc. Đặc biệt trong tính hình hiện nay cần có tiếng nói phản biện đủ sức thuyết phục để góp phần ngăn chặn nguy cơ người ta đang âm mưu đưa Việt Nam vào vòng đô hộ của ngoại bang và duy trì những chủ trương đường lối cố cựu sai lầm

01:21:am 21/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Quốc với 40 triệu ‘quangcôn’

Trung Quốc với 40 triệu ‘quangcôn’

Một nước Trung Hoa tự do dân chủ sẽ không có tham vọng bành trướng mạnh mẽ như một nước Trung Hoa độc tài chuyên chế. Vì các chính quyền độc đoán bao giờ cũng gây tình trạng thù nghịch với các nước khác để kích thích tự ái quốc gia, đánh lạc nỗi bất mãn của dân.

12:48:am 21/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Có còn là một chính quyền nữa hay không?

Có còn là một chính quyền nữa hay không?

Kiến nghị thư của hai ông Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh đã như tiếng chuông báo hiệu sự cáo chung của một chế độ độc tài. Việt Nam đang cần một chính quyền mạnh để giữ gìn và bảo vệ đất nước. Chúng ta cần một gương mặt, một tổ chức chính trị lương thiện, làm điểm hội tụ để đưa đất nước ra khỏi bế tắc

12:45:am 21/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hoà giải-hoà hợp dân tộc để đoàn kết

Hoà giải-hoà hợp dân tộc để đoàn kết

“…Dũng cảm để chúng ta vượt lên chính mình; dũng cảm để chúng ta dám tự tay cắt bỏ khối u thù hận trên cơ thể. Và yêu nước để chúng ta tự dẹp bỏ lòng đố kỵ, sự ganh ghét, tính cơ hội; yêu nước để chúng ta xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị, để xây dựng một xã hội công bằng, tự do, dân chủ, phú cường và để phục hồi giá trị đạo đức cùng nền văn hóa truyền thống…”

12:05:am 21/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai mảnh đời thơ

Hai mảnh đời thơ

Nó nghe phong phanh, chị nó chết vì thứ bệch “ếch nhái” gì đó, truyền sang từ một ông tây si đa…

12:00:am 21/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »