WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:22:pm 14/03/10 Đăng ngày “March 14th, 2010”

LS Lê Thị Công Nhân thuật lại việc bị bắt ngày 9/3/10

LS Lê Thị Công Nhân thuật lại việc bị bắt ngày 9/3/10

LS Lê Thị Công Nhân thuật lại việc bị bắt ngày 9/3/10

06:22:pm 14/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [1]

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [1]

Nếu không có những tấm gương can đảm, hy sinh, đất nước Việt Nam không có hy vọng đứng vững mà đã bị ngoại bang và các thế lực đen tối vùi dập, đô hộ. Những tấm gương bất khuất có thể là một lời nói uy dũng, một thái độ uy nghi, hào sảng, một hành vi vô uý không biết sợ.

02:39:pm 14/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người phụ nữ và những trào lưu giải phóng [2]

Người phụ nữ và những trào lưu giải phóng [2]

Một số sử gia và văn nghệ sĩ cho rằng Phong trào Giải phóng Phụ nữ thật sự bắt nguồn từ năm 1968.

10:12:am 14/03/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

17 ngư dân thoát chết khi bị “tầu lạ” đâm chìm

17 ngư dân thoát chết khi bị “tầu lạ” đâm chìm

Sau nửa tiếng vật lộn với sóng nước trong đêm 9/3, các ngư dân bị nạn may mắn được một tàu Quảng Ngãi đang đánh bắt hải sản gần đó phát hiện, cứu vớt an toàn và đưa về đất liền.

06:47:am 14/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiếng nói một công dân: Phản đối bộ Ngoại Giao VN

Tiếng nói một công dân: Phản đối bộ Ngoại Giao VN

Những kẻ lạ mặt theo dõi tôi hàng ngày, thậm chí có tên còn vào tận nhà để khuyến cáo “anh không nên làm việc ấy, chuyện quốc gia đã có người lo”…

04:24:am 14/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những mùa ớt trong đời

Những mùa ớt trong đời

Hắn không nhớ biết ăn ớt từ khi nào, lúc mấy tuổi, ra làm sao? Trong ký ức mù mờ hắn nhớ dường như đã từ lâu lắm. Có lẽ vào cái tuổi, hắn bắt đầu đi học thì phải. Mẹ hắn thường nói với hàng xóm như một hãnh diện: – Cái thằng biết [...]

04:06:am 14/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »