WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:56:am 29/03/10 Đăng ngày “March 29th, 2010”

Hồ sơ CSVN: Kỷ luật trung tá Vũ Minh Trí, sĩ quan Tổng cục II

Hồ sơ CSVN: Kỷ luật trung tá Vũ Minh Trí, sĩ quan Tổng cục II

Tôi tiếp nhận quyết định khai trừ Đảng và giáng quân hàm với tâm trạng hoàn toàn nhẹ nhõm, thanh thản…

11:56:am 29/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hai ga tầu điện ngầm ở Moscow bị đánh bom

Hai ga tầu điện ngầm ở Moscow bị đánh bom

Ít nhất 37 người chết và 65 người bị thương- các quan chức Nga nói.

10:53:am 29/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyện của Lê Nhân và Phan Thế Hải

Chuyện của Lê Nhân và Phan Thế Hải

Nếu ở gần, xin được mời 2 nhà báo Lê Nhân và Phan Thế Hải một chầu nhậu cùng chúng tôi với rượu Chopin nổi tiếng của Ba Lan…

03:29:am 29/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Con nhà thơ Hữu Loan kể về cha

Con nhà thơ Hữu Loan kể về cha

Anh dự định xuất bản một tuyển tập, viết hồi ký về bố và xây một nhà lưu niệm nhỏ về nhà thơ tại chính nơi ông đã gắn bó gần như cả cuộc đời mình.

01:02:am 29/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »