WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:15:am 24/03/10 Đăng ngày “March 24th, 2010”

Bụt Chùa Nhà… ?

Bụt Chùa Nhà… ?

Thật lạ lùng là những nơi này , có những nơi chưa bao giờ chủ tịch Hồ đi đến, hình ảnh của Ct Hồ chỉ được bà con biết qua những sách báo, phim ảnh của nước nhà. Thế mà bà con dân tộc, vùng sâu xa lại có những kết quả tích cực nhất nước trong phong trào học tập tấm gương đạo đức của cố chủ tịch Hồ.

12:15:am 24/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trao đổi với ông Đoàn Trọng Hiếu trong vấn đề Hòa hợp-Hòa giải

Trao đổi với ông Đoàn Trọng Hiếu trong vấn đề Hòa hợp-Hòa giải

Đối với tôi, hòa hợp hòa giải là sách lược đấu tranh rất hữu hiệu để chống lại nhà cầm quyền hiện nay. Tại vì chúng ta quá yếu, cho nên khi nghe đến bốn chữ “hòa hợp hòa giải” là bèn nghĩ ngay đến sự đầu hàng cộng sản.

12:07:am 24/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhóm Việt kiều xây hơn 100 chiếc cầu cho quê hương

Nhóm Việt kiều xây hơn 100 chiếc cầu cho quê hương

Hễ ở đâu có trẻ em nghèo bị rơi sông, ngã rạch, chìm tàu, lật đò do đường đi bị ngăn sông cách suối, nhóm VK này lập tức đến tận nơi để khảo sát, nghiên cứu, lập phương án xây cầu mà không lấy một xu của người dân.

12:05:am 24/03/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bậc hào kiệt thời đại

Bậc hào kiệt thời đại

Người ta còn nhớ trong phiên xử hôm đó, khi Cha lý phản bác lại lời buộc tội của chánh án một cách ngoan cường kịch liệt những tội danh được gán cho ông, thì ông liền bị một công an mặc thường phục đứng kế bên đến trấn áp, lấy bàn tay bịt chặt miệng không cho nói một cách bạo ngược ngay ở trước Vành móng ngựa.

12:01:am 24/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ải Nam Quan trong hiện tại [4]

Ải Nam Quan trong hiện tại [4]

Khi cửa ải được đổi tên thành Hữu Nghị Quan thì chính cái “tình hữu nghị” bên ngoài đó lại là một thứ màn khói để ngụy trang cho một quá trình chiếm đoạt thật sự – vô cùng tinh vi và thâm hiểm.

12:00:am 24/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xấu xa hơn cả bọn ăn thịt người

Xấu xa hơn cả bọn ăn thịt người

Sau này, khi nghiên cứu trở lại toàn bộ hồ sơ, tôi mới phát hiện ra một điều là: thực ra, các tổng thống chưa bao giờ nhận được những khuyến nghị mang lại hi vọng dứt khoát là sẽ kết cục thành công ở Việt Nam.

12:00:am 24/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »