WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:19:pm 01/10/11 Đăng ngày “October 1st, 2011”

TQ sẽ bỏ đường lưỡi bò?

TQ sẽ bỏ đường lưỡi bò?

Đặc biệt, ông này (ông Huang Jing, giáo sư của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu) ra giả thiết Trung Quốc có thể từ bỏ “đường 9 điểm” trên bản đồ (đường lưỡi bò).

02:19:pm 01/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chuyện cái nhà & cái ấm

Chuyện cái nhà & cái ấm

Ở Việt Nam người còn bốc hơi ào ào chứ nói chi đến cái ấm nước sôi. Chỉ trong vòng hai tháng, tháng 8 và tháng 9 năm 2011, đã có cả chục công dân Việt Nam cũng đã “bốc hơi” mất tiêu đấy thôi.

04:09:am 01/10/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những vấn nạn chung quanh sự lập quốc của người Palestines

Những vấn nạn chung quanh sự lập quốc của người Palestines

Triển vọng chấm dứt cuộc tranh chấp Do Thái – Palestine không lúc nào sáng sủa bằng lúc này. “Cùng tất biến, biến tất thông”.

03:38:am 01/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hoàn Cầu thời báo: “Đã đến lúc dạy cho các nước xung quanh biển Đông một bài học”

Hoàn Cầu thời báo: “Đã đến lúc dạy cho các nước xung quanh biển Đông một bài học”

Vấn đề biển Đông (Nguyên văn: Nam Hải) không hề tồn tại trước thập niên 1970. Vấn đề này chỉ xảy ra sau khi miền Bắc và miền Nam Việt Nam thống nhất năm 1976 (đúng ra là 1975: ND)

03:10:am 01/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Wikileaks: “Đồng Chiêm, nhà nước hành xử như côn đồ”

Wikileaks: “Đồng Chiêm, nhà nước hành xử như côn đồ”

Tham tán chính trị Tòa Ðại Sứ Mỹ trả lời là có các tin đáng tin cậy cho biết công an dùng bạo lực nhưng Ðại Tá Châu phủ nhận.

12:00:am 01/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mozart trong phim Amadeus

Mozart trong phim Amadeus

Ngày nay nhạc Mozart không còn để dành riêng cho các ông hoàng bà chúa thành Vienne Áo quốc, nhưng là của tất cả mọi người.

12:00:am 01/10/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nông dân trắng tay vì vỡ đê bao hàng loạt

Nông dân trắng tay vì vỡ đê bao hàng loạt

“Năm rồi không có lũ năm nay lũ rất lớn so với 8 năm trước. Đồng bằng sông Cửu Long người ta không nói lũ mà nói lụt, nước dâng tự nhiên bà con quen với quan niệm là sống chung với lũ.

12:00:am 01/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »