WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:51:pm 13/10/11 Đăng ngày “October 13th, 2011”

Cha và…con

Cha và…con

Cho tới lúc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, lên Taxi về nhà – 17 tiếng sau – Kim vẫn không nói thêm một lời nào…

03:51:pm 13/10/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Miến Điện ân xá hàng trăm tù chính trị

Miến Điện ân xá hàng trăm tù chính trị

Diễn viên hài Zarganar bị bắt năm 2008 sau khi công khai chỉ trích việc ứng phó chậm trễ của chính phủ với cơn bão Nargis, khiến hơn 140.000 người thiệt mạng. Ông lĩnh án 59 năm tù giam, sau đó được giảm xuống còn 35 năm!

04:43:am 13/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Walesa tới N.Y để ủng hộ phong trào chiếm đóng phố Wall

Walesa tới N.Y để ủng hộ phong trào chiếm đóng phố Wall

Hai ngày sau khi nhận lời mời, Lech Wałęsa nói rằng, việc tới phố Wall là “trách nhiệm của giải Nobel” và ông cho biết sẽ tới N.Y tuy không nói cụ thể là ngày giờ nào.

04:21:am 13/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thưa người không chính danh: N84

Thưa người không chính danh: N84

Xuất chiêu giữa thanh thiên bạch nhật, ông N84 lại trùm khăn đen theo kiểu phụ nữ các nước Hồi giáo cực đoan, rồi phán rất kinh hãi đủ điều, chửi đổng đủ điều…

03:39:am 13/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Steve Jobs, Wall Street

Steve Jobs, Wall Street

Dù một lúc nào đó, Hoa Kỳ có sai lầm trong đường lối và đi xa ý dân, thì cơ cấu dân chủ vẫn giúp cho người dân phương tiện và cơ hội để đưa lên tiếng nói và nguyện vọng chống lại sự quá độ này, tỉ dụ như hiện nay dân tình đang chống lại nạn tham nhũng thái quá và vô lối của nhóm tư bản Wall Street. Họ cần được chế tài và người dân phải có tiếng nói và góp phần trong việc chỉnh trang lại hệ thống Wall Street.

12:20:am 13/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những được mất của Thỏa thuận về Biển Đông giữa Việt Nam, Trung Quốc

Những được mất của Thỏa thuận về Biển Đông giữa Việt Nam, Trung Quốc

Việt Nam đã từng vì quan hệ thân thiết với Trung Quốc mà coi thường 1/2 cái thác Bản Giốc nhỏ nhoi, vài cao điểm tại Vị Xuyên Hà Giang, vài cánh rừng biên giới không tên…

12:00:am 13/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »