WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:36:am 19/10/11 Đăng ngày “October 19th, 2011”

Báo chí nêu về bà Đặng Thị Hoàng Yến có điểm đúng

Báo chí nêu về bà Đặng Thị Hoàng Yến có điểm đúng

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH. Một số nội dung liên quan đến tư cách đại biểu QH Đặng Thị Hoàng Yến cần phải tiếp tục làm rõ thêm như bị khởi tố, cấm xuất cảnh, có trốn ra nước ngoài, có chuyển tiền bất hợp pháp [...]

05:36:am 19/10/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cái nón tội gì?

Cái nón tội gì?

Than ôi chế độ ta sao mà lắm kẻ ngu xuẩn đến vậy.

04:39:am 19/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thái Lan: Giới chủ tìm cách trì hoãn việc tăng lương

Thái Lan: Giới chủ tìm cách trì hoãn việc tăng lương

Trong việc xem xét một đề nghị tăng mức lương tối thiểu hàng ngày lên 300 baht (tương đương 207.900 VND) (*), đại diện giới sử dụng lao động trong Ủy ban Tiền lương Trung ương đã trả lời yêu cầu của Hội đồng Quản trị về chuyện để chậm trễ đến 6 tháng. Vị [...]

04:31:am 19/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tôn giáo và cái ách cộng sản [5]

Tôn giáo và cái ách cộng sản [5]

Chỉ sau 60 năm cầm quyền, nó đã phá hủy hầu hết các gía trị luân lý, đạo đức của đời sống và gây phương hại trực tiếp đến tất cả mọi sinh hoạt trong xã hội từ văn hóa, tôn giáo đến bản sắc dân tộc.

12:30:am 19/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thế nào là phản bội? Ai phản bội?

Thế nào là phản bội? Ai phản bội?

Tôi phải vứt thẻ đảng từ năm 1990, khi hiểu rõ thế nào là chủ nghĩa cộng sản và chế độ độc tài cộng sản, khi chứng kiến tận mắt sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu và Liên xô.

12:01:am 19/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »