WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:06:pm 08/10/11 Đăng ngày “October 8th, 2011”

Dân chúng nước Nga giễu cợt sự quay lại Kremlin của Putin

Dân chúng nước Nga giễu cợt sự quay lại Kremlin của Putin

Người Nga lo lắng cho tương lai và cười chế diễu một Brezhnev mới…

05:06:pm 08/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Liêm sỉ ở đâu khi so sánh nhân quyền Anh- Việt?

Liêm sỉ ở đâu khi so sánh nhân quyền Anh- Việt?

Cuối tháng 9 vừa qua, bên lề chuyến đi New York tham dự Hội nghị thường niên của Đại Hội đồng Liên hiệp quốc, khi bị chất vấn  về việc Nhà cầm quyền Việt Nam trấn áp các cuộc biểu tình, trước Hội đồng quan hệ đối ngoại (một tổ chức chức nghiên cứu độc [...]

02:24:pm 08/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Liệu có thể trông đợi ở ‘con cháu các cụ’?

Liệu có thể trông đợi ở ‘con cháu các cụ’?

Sự độc tài ở Việt Nam hiện nay, tất nhiên, mang một sắc thái khác, không cha truyền con nối trắng trợn, lộ liễu như ở mấy nước Bắc Phi.

12:07:pm 08/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quá đắt & quá quắt

Quá đắt & quá quắt

…”Sức mạnh của bà mẹ Việt Nam là ở sự hiền hậu, bao dung đó. Nhìn biểu tượng này chúng ta cảm nhận được khối đoàn kết dân tộc…”

10:00:am 08/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bài phát biểu của tổng thống Barack Obama nhân dịp năm học mới

Bài phát biểu của tổng thống Barack Obama nhân dịp năm học mới

Đất nước của các cháu phụ thuộc vào chính các cháu. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu lên. Chúc các cháu có một năm học tuyệt vời. Xin cùng bắt tay làm việc.

12:00:am 08/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đời thủy thủ lênh đênh

Đời thủy thủ lênh đênh

Theo đà hội nhập thế giới, tình cảnh thuyền viên Việt Nam rơi vào cảnh đơn độc trên các vùng biển quốc tế xảy ra ngày càng nhiều.

12:00:am 08/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »