WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:25:pm 20/10/11 Đăng ngày “October 20th, 2011”

Chủ nghĩa dân tộc là bảo vật quí giá muôn đời của VN

Chủ nghĩa dân tộc là bảo vật quí giá muôn đời của VN

Đã đến lúc dân tộc Việt Nam nói “không” với Đảng cộng sản Việt Nam, nói “không” với tình “hữu nghị” của Đảng cộng sản Trung quốc.

05:25:pm 20/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhà văn Hữu Ước: “Còn giải thưởng thì trước sau tôi cũng được”

Nhà văn Hữu Ước: “Còn giải thưởng thì trước sau tôi cũng được”

- Có lẽ trong cuộc sống chúng ta phải nên thẳng thắn và chân thành.

05:22:pm 20/10/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Putin của nước Nga hay nước Nga của Putin?

Putin của nước Nga hay nước Nga của Putin?

Người Nga là một dân tộc đặc biệt, họ không ưa thích và không cổ vũ cho các giá trị của Phương Tây, họ cũng không muốn một lối sống như người Châu Âu, họ muốn nước Nga ‘độc lập’ như một ốc đảo, họ chẳng cần giống ai.

04:22:pm 20/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Gaddafi đã chết

Gaddafi đã chết

Thi thể của Gadhafi sẽ được chôn cất ở một nơi bí mật

08:48:am 20/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phe nổi dậy tuyên bố bắt được Gaddafi

Phe nổi dậy tuyên bố bắt được Gaddafi

Lãnh đạo chính quyền chuyển tiếp tại Libya chiều nay tuyên bố đã bắt giữ được cựu lãnh đạo nước này là đại tá Muammar Gadhafi sau khi đã kiểm soát được hoàn toàn thành phố quê nhà của ông này là Sirte.

07:04:am 20/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư cám ơn của chị Bùi Minh Hằng

Thư cám ơn của chị Bùi Minh Hằng

Trong bốn ngày bị bắt giam phi pháp vừa qua, Minh Hằng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm hỏi cùng những nỗ lực lên tiếng từ đồng bào và bạn bè gần xa.

06:13:am 20/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một lần nghiêm túc và thẳng thắn với ông Trần Mạnh Hảo

Một lần nghiêm túc và thẳng thắn với ông Trần Mạnh Hảo

… sau những bài phê bình chủ yếu là “chê” và “xổ toẹt của ông thì hiệu quả và chất lượng sáng tác của các nhà văn Việt Nam như thế nào; có nâng tầm văn học hay rộng hơn là văn hóa nước nhà lên hay không?

04:03:am 20/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Miến Điện: những bước chuyển động

Miến Điện: những bước chuyển động

Tình hình Miến Điện đang có những bước chuyển động tích cực. Tuy những chuyển động chưa thật mạnh mẽ, hoành tráng, nhưng đã có thể báo hiệu những bước chuyển biến tiếp theo hướng tích cực. Miến Điện và Việt Nam ở gần nhau, nay cùng ở trong khối Đông nam Á, lại cùng [...]

03:44:am 20/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bản báo cáo tình yêu

Bản báo cáo tình yêu

Bài Tình ca cho em thực sự là bài tình ca cho tất cả chúng ta.

12:01:am 20/10/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Mơ Ngô Đình Diệm qua “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”

Mơ Ngô Đình Diệm qua “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”

Thật khó thay và biết đến bao giờ, Người Việt, Nước Việt kết tinh và hội tụ được một vị lãnh đạo mà nhân thân không bị một chút tỳ xước trong hạnh kiểm, hay trong chủ trương chính sách đã không phụ thuộc ngoại bang. Đồng ý rằng, chính thể Cộng Hòa do ông Ngô Đình Diệm thành lập và lãnh đạo chưa hoàn chỉnh về mọi mặt. Nhưng rất đầy đủ nhiều yếu tố để khẳng định rằng, đó là Mô hình, là Kiểu mẫu cho đảng cộng sản Việt Nam thực hiện để mở ra một trang sử mới cho Việt tộc.

12:01:am 20/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »