WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:53:am 02/07/12 Đăng ngày “July 2nd, 2012”

‘BBC sai rồi’

‘BBC sai rồi’

2 quan tài với những lời lẽ chê trách dành cho BBC sẽ được khán giả Ba Lan gửi tới nhà đài.

09:53:am 02/07/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Toàn văn luật Biển Việt Nam 2012

Toàn văn luật Biển Việt Nam 2012

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII tại phiên họp cuối ngày 21-6-2012 của kỳ họp thứ ba đã bỏ phiếu thông qua Luật Biển với số phiếu tán thành là 495/496. Luật Biển Việt Nam có bảy chương, 55 điều với việc xác định chủ quyền các quần [...]

01:51:am 02/07/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Lạm phát đầy tớ

Lạm phát đầy tớ

Ít ở đâu trên thế giới, đầy tớ (cán bộ, quan chức) của nhân dân lại nhiều như ở ta! Chỉ riêng ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, số lượng đầy tớ này đã lên đến 500 người (theo Báo NNVN ngày 26/6/2012). Để so sánh, trong thời kỳ phong kiến, [...]

01:39:am 02/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Con đường Việt Nam, tại sao không?

Con đường Việt Nam, tại sao không?

Với cách nghĩ và tinh thần dấn thân cho tự do của người VN ta, như hiện tại, thật khó có thể tạo được những PT lớn lao như mùa xuân Ả rập.

12:57:am 02/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chia tay Euro 2012

Chia tay Euro 2012

Nhưng buồn nhất vẫn là phải chia tay với những người bạn Việt Nam mà tôi mới gặp nhưng tình thân như đã có từ bao giờ.

12:38:am 02/07/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Nỗ lực chống “Luật bảo hiểm sức khỏe” của ứng cử viên tổng thống Mitt Romney

Nỗ lực chống “Luật bảo hiểm sức khỏe” của ứng cử viên tổng thống Mitt Romney

Hôm Thứ Năm 28/6/2012 Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết tối hậu về tính cách hợp hiến hay vi hiến của Luật Bảo hiểm Sức khỏe (gọi là Affordable Care Act) Quốc hội thông qua và tổng thống Obama ký ban hành tháng 3 năm 2010. (Luật Bảo Hiểm Sức Khỏe ) Vụ [...]

12:23:am 02/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Âm mưu của kẻ gian hùng

Âm mưu của kẻ gian hùng

Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại, từng là cái nôi văn minh nhân loại nhưng xuyên suốt lịch sử, họ là một dân tộc bất hạnh. Đây là mảnh đất của những cuộc chinh chiến triền miên và những đỉnh cao của thủ đoạn, của âm mưu, mảnh đất của những gian hùng. [...]

12:15:am 02/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kể chuyện biểu tình

Kể chuyện biểu tình

Tôi đi trong đoàn nên không biết có bao nhiêu người, chỉ nghe thấy tiếng hô khi tập trung cứ rền vang.

12:00:am 02/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »