WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:59:pm 01/07/12 Đăng ngày “July 1st, 2012”

Chuyện ngày 1/7

Chuyện ngày 1/7

Chộn rộn từ mấy bữa nay. Đêm 30/6 thức đến 3h sáng. Trong lòng cũng muốn đi ngủ sớm, vậy mà chẳng ngủ được. Cuộc hội ngộ ngày mai sẽ ra làm sao nhỉ… Canh thức cùng đời và với mình, tưởng niệm lại chặng đường đã đi qua. Không dám đi tới đi lui [...]

11:59:pm 01/07/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chuẩn bị tinh thần trước khi biểu tình Chống Trung Quốc 01-07-12

Chuẩn bị tinh thần trước khi biểu tình Chống Trung Quốc 01-07-12

09:48:am 01/07/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Biểu tình chống Trung Quốc 01-07-12

Biểu tình chống Trung Quốc 01-07-12

09:35:am 01/07/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Mùa hè bất tử

Mùa hè bất tử

Người viết không thể quên được trên những chuyến tàu, trong những khoảnh khắc cô đơn, đã được những chàng trai, cô gái Ba Lan và Ukraine mời chung vui.

08:00:am 01/07/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn

Biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn

Những thành phần bị cho là nhạy cảm đã bị công an chốt chặn từ trước, giữ tại nhà không cho đi hoặc ép đi uống cafe.

03:54:am 01/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thơ ca Việt Nam – sức mạnh tranh đấu của người dân

Thơ ca Việt Nam – sức mạnh tranh đấu của người dân

Xem ra vận nước sắp đến rồi, và thơ ca là vũ khí tranh đấu không thể thiếu trong thời kỳ này cũng như mọi thời kỳ trước đó.

02:28:am 01/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »