WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:16:pm 25/07/12 Đăng ngày “July 25th, 2012”

Lãnh đạo ASG ‘không có thời gian’?

Lãnh đạo ASG ‘không có thời gian’?

Cập nhật lúc 11 giờ 26/7: Lãnh đạo ASG hứa sẽ thương thảo với bà con vào thứ Bẩy.

03:16:pm 25/07/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Fulbright & Ðịnh

Fulbright & Ðịnh

Fulbright là tên của chương trình học bổng lớn nhất, có danh tiếng nhất của nước Mỹ. Và Định là tên cúng cơm của anh bạn tôi: Lê Công Định, hiện vẫn đang ngồi tù ở Việt Nam. Không biết tôi viết đến đây thì các bạn đã biết tôi muốn viết gì chưa ạ? [...]

02:40:pm 25/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thật lạ nhà nước ta

Thật lạ nhà nước ta

Quốc Hội ra Luật Biển Là cốt để chúng ta Phải cùng nhau bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa. Đích thân ông thủ tướng Trên ti-vi nhiều lần Nói nhà nước khuyến khích Lòng yêu nước của dân. Thế mà dân, yêu nước, Biểu tình vì Trường Sa, Nhà nước lại ngăn cấm. Thật [...]

02:27:pm 25/07/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hãy học cha ông ta và bạn bè trong quan hệ với Trung Quốc

Hãy học cha ông ta và bạn bè trong quan hệ với Trung Quốc

Cha ông ta xưa thường có câu rất chí lý: “đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”. Lại nữa, người Việt Nam ta có đức hiếu khách và giầu nhân nghĩa, sống bên cạnh những quốc gia hiền lành luôn biết lấy nghĩa tình làm trọng. Vì [...]

12:20:pm 25/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ngày 07/08/2012 sẽ xử các bloggers

Ngày 07/08/2012 sẽ xử các bloggers

Ngày 07/08/2012 sẽ xử các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhBaSg: Phiên toà xét xử các bloggers Điếu cày, Tạ Phong Tần và Anhbasaigon sẽ diễn ra lúc 08:00 am, ngày 07.08.2012, tại Toà án nhân dân thành phố Sài Gòn. Đây là quyết định chính thức của Toà án vừa trao cho [...]

11:59:am 25/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đi với Mỹ hay Trung quốc: Vì sao Việt Nam không thể trung lập trong lúc này?

Đi với Mỹ hay Trung quốc: Vì sao Việt Nam không thể trung lập trong lúc này?

Đương nhiên mấy ngàn năm lịch sử với Bắc triều đã là một bài học đắt giá, do đó sức mạnh của lòng dân vẫn là một đối trọng tiên quyết so với bất cứ một ma lực nào, sau đó mới đến sự hợp tác của một cường quốc anh minh, mong muốn nó sẽ mang lại một ích lợi tương tác của đôi bên – không riêng gì với Hoa Kỳ mà với bất kỳ một thế lực Âu châu nào.

12:01:am 25/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »