WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:30:pm 30/07/12 Đăng ngày “July 30th, 2012”

Nghe tin mẹ Blogger Tạ Phong Tần tư thiêu

Nghe tin mẹ Blogger Tạ Phong Tần tư thiêu

Không thể nào có chuyện Đảng, nhà nước vô can Khi người dân quẫn bách, Tự thiêu rồi chết oan. Ai phải chịu trách nhiệm? Ai hàng ngày đến nhà Bắt nạn nhân mắng chửi Và nói xấu con bà? Ai sai bọn mật thám, Sống bằng tiền của dân, Bám theo bà từng bước, [...]

10:30:pm 30/07/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Ngoại trưởng Indonesia cứu nguy cho ASEAN

Ngoại trưởng Indonesia cứu nguy cho ASEAN

Gương sáng hành động có hiệu quả của nhà ngọai giao Indonesia thật đáng ca ngợi và học tập.

10:25:pm 30/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bà con ASG: “Chúng tôi không phải là nô lệ”

Bà con ASG: “Chúng tôi không phải là nô lệ”

Nhưng sốc nhất có lẽ là tấm biểu ngữ mang hàng chữ “9,5 triệu đô- la của chúng tôi đâu?”.

03:27:pm 30/07/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Biểu tình tại ASG (Ba Lan) 30/7/2012

Biểu tình tại ASG (Ba Lan) 30/7/2012

Nhưng sốc nhất có lẽ là tấm biểu ngữ mang hàng chữ “9,5 triệu đô- la của chúng tôi đâu?”.

02:25:pm 30/07/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Mẹ chị Tạ Phong Tần đã chết vì tự thiêu

Mẹ chị Tạ Phong Tần đã chết vì tự thiêu

Bà Đặng Thị Kim Liêng đã qua đời lúc 14 giờ chiều khi đang trên đường đi từ Bạc Liêu lên Sài Gòn cấp cứu.

12:13:am 30/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »