WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:56:pm 04/07/12 Đăng ngày “July 4th, 2012”

Đề xuất tăng quyền lực cho Chủ tịch nước

Đề xuất tăng quyền lực cho Chủ tịch nước

Trong một diễn biến hiếm thấy, báo Việt Nam vừa đưa tin về đề xuất tăng quyền lực cho Chủ tịch nước, gây đồn đoán về đấu tranh nội bộ Đảng. Tuy nội dung bài báo mang tựa đề ‘Đề xuất chủ tịch nước nắm bộ công an, quốc phòng và ngoại giao’ trên tờ [...]

02:56:pm 04/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hãy trả tự do ngay lập tức cho Blogger Huỳnh Thục Vy! Free Huynh Thuc Vy Now!

Hãy trả tự do ngay lập tức cho Blogger Huỳnh Thục Vy! Free Huynh Thuc Vy Now!

“Đời có Nhân có Quả đấy, rồi đến lúc hối cũng chả kịp nữa đâu lũ mặt người dạ quỷ kia!!!”

11:39:am 04/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy cứu công dân vô tội trước sự khủng bố của nhà cầm quyền Việt Nam

Hãy cứu công dân vô tội trước sự khủng bố của nhà cầm quyền Việt Nam

Bà Bùi Thị Minh Hằng bị khủng bố viết thư ngỏ kêu cứu

09:10:am 04/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác qua đời

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác qua đời

Theo thông báo từ gia đình, nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã từ trần vào lúc 10 giờ 15 phút tối ngày 2 tháng 7 năm 2012 tại tư gia, thành phố Westminster, Orange County, thọ 73 tuổi. Ông qua đời để lại vợ, bà Nguyễn Khoa Diệu Chi, và ba con, hai gái một [...]

07:13:am 04/07/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Từ giặc đến phản động

Từ giặc đến phản động

Từ bài học năm xưa, hôm nay toàn dân hãy cảnh giác với miệng lưỡi của chúng, thay vì nghe chúng nói, hãy nhìn vào tâm địa và hành động của chúng.

07:09:am 04/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tường trình việc Huỳnh Thục Vy bị bắt

Tường trình việc Huỳnh Thục Vy bị bắt

Họ kéo Thục Vy một cách thô bạo lên một chiếc xe 12 chỗ, mang biển số đăng ký 92 (Quảng Nam) mà không giải thích gì.

06:39:am 04/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam

Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam

Thật vậy, và, đầy đủ hơn còn phải viết: Trung Quốc đã và đang xâm lược ViệtNam. Chữ đã ở đây không phải nói về thời Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung … mà đến cả thời Hồ Chí Minh. Và, ngay trong thời ĐCSVN đang trị vì. Từ điển Tiếng Việt định nghĩa “xâm [...]

06:29:am 04/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những cảm nghĩ về nền ngoại giao của Việt Nam hiện nay

Những cảm nghĩ về nền ngoại giao của Việt Nam hiện nay

Cuộc chiến tranh Mỹ Việt đã qua đi từ năm 1975 nhưng đúng hơn là từ năm 1973 khi mà Hoa kỳ nhận thấy không còn lý do để hiện hữu quân đội trên đất nước này bằng vũ khí và họ đã nối lại quan hệ bang giao hai nước ngay từ những năm1982 [...]

12:01:am 04/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »