WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:13:pm 19/07/12 Đăng ngày “July 19th, 2012”

Ngày 1 tháng 7-chuyện cũ kể lại

Ngày 1 tháng 7-chuyện cũ kể lại

Họ đã cùng chúng tôi thể hiện lòng yêu nước, đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam nhưng công luận không biết họ là ai.

04:13:pm 19/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cách thức Cam Bốt thao túng Hội nghị ASEAN bị tiết lộ

Cách thức Cam Bốt thao túng Hội nghị ASEAN bị tiết lộ

Reuters ngày 17/07/2012 đã thu thập lời chứng của nhiều nhà ngoại giao hiện diện tại các cuộc họp, để mô tả các cuộc tranh cãi chung quanh vấn đề Biển Đông.

04:37:am 19/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trả lời của Chủ tịch Nghị viện Châu Âu về vụ việc anh Trần Huỳnh Duy Thức và các bạn

Trả lời của Chủ tịch Nghị viện Châu Âu về vụ việc anh Trần Huỳnh Duy Thức và các bạn

  Ông Trần Duy Huỳnh: Ngày 16 tháng 7 vừa qua tôi có nhận được thư trả lời của Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu qua bưu điện. Đây là thư phản hồi bức thư tôi gửi ngày 5 tháng 2 năm 2012 nội dung thư như đường dẫn dưới đây: http://tranfami.wordpress.com/2012/02/05/thu-gui-lien-minh-chau-au-nham-cai-thien-nhan-quyen-o-viet-nam/ (Bản tiếng Anh: http://tranfami.wordpress.com/2012/02/05/letter-to-the-eu-for-improvements-of-human-rights-in-vietnam/) Đây [...]

04:32:am 19/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biên tập viên Tân Hoa xã phản đối ‘thành phố Tam Sa’

Biên tập viên Tân Hoa xã phản đối ‘thành phố Tam Sa’

“Thiết lập “thành phố Tam Sa” là hành động tự cô lập mình của Trung Quốc, là một sai lầm chiến lược to lớn cần phải nhanh chóng sửa chữa!”.

04:14:am 19/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn

Chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn

Thất bại của hội nghị các bộ trưởng Asean tại Diễn đàn khu vực tại Campuchia tuần vừa qua được coi là cái tát của PhnomPenh đối với các nước Asean nói chung và các lãnh tụ Việt nam, vốn từng là người đồng chí thân thiết của Thủ tướng Hunsen nói riêng. Điều này [...]

03:47:am 19/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thót tim vì… tiếng vỗ tay

Thót tim vì… tiếng vỗ tay

… và rồi cũng đến lúc họ hiểu ra là khi nào cần vỗ tay. Đến lúc đó, đi nghe nhạc sẽ không bị… thót tim nữa”.

03:35:am 19/07/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Vì sao Hun Sen đổi thái độ với VN?

Vì sao Hun Sen đổi thái độ với VN?

Tác nhân chính trong việc chia rẽ hay phân tán nội bộ khối ASEAN là Trung Quốc.
Từ hơn mười năm qua, Bắc Kinh đã âm thầm mở rộng vòng đai ảnh hưởng xuống các quốc gia phía nam …

03:09:am 19/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »