WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:03:pm 24/07/12 Đăng ngày “July 24th, 2012”

Ba Lan: Khi người Việt biểu tình chống lại người Việt

Ba Lan: Khi người Việt biểu tình chống lại người Việt

Không xuống gặp bà con, phía trung tâm ASG cũng tìm đủ mọi cách thoái thác bất kỳ sự tiếp xúc nào.

03:03:pm 24/07/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Biểu tình tại TTTM ASG

Biểu tình tại TTTM ASG

 

02:26:pm 24/07/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Di hại của chế độ cộng sản về vật chất và tinh thần

Di hại của chế độ cộng sản về vật chất và tinh thần

Một lâu đài to lớn kia cũng chỉ bắt đầu được xây dựng với những viên đá, viên gạch nhỏ bé lúc ban đầu. Một cuộc hành trình vạn dặm cũng bắt đầu bởi bước khởi hành đầu tiên.

11:14:am 24/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Kinh nghiệm từ Thập Phương

Kinh nghiệm từ Thập Phương

Thập Phương là một thị trấn của huyện Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đã 3 năm nay Thập Phương nổi lên là một địa bàn đấu tranh của nông dân nổi dậy đòi lại ruộng đất bị cường hào mới cưỡng chiếm, kiên quyết chống lại sự đàn áp có khi khốc liệt [...]

01:53:am 24/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Về “phong trào con đường Việt Nam”

Về “phong trào con đường Việt Nam”

… tôi tin ở những người khởi xướng và rất trân trọng những người được mời sẽ tham gia sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam. Tin và cầu chúc cho đất nước tôi mau chóng đến “thịnh vượng, văn minh”, và không lâu nữa “Quyền con người trong nhà nước pháp quyền … trở thành một giá trị phổ quát và đương nhiên tại Việt Nam” bởi vì tôi kỳ vọng ở lời hứa trên đây: “… ba người khởi xướng chúng tôi nguyện dành trọn phần đời còn lại của mình để tranh đấu cho nó …”.

12:02:am 24/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »