WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:40:pm 08/07/12 Đăng ngày “July 8th, 2012”

Thủ phạm đứng sau vụ hành hung Blogger Nguyễn Hữu Vinh là ai?

Thủ phạm đứng sau vụ hành hung Blogger Nguyễn Hữu Vinh là ai?

Vụ án này được bảo kê bởi một thế lực hắc ám nào không? Có phải là sự đàn áp chính trị?

05:40:pm 08/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hillary Clinton

Ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hillary Clinton

Mới đầu tháng rồi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta viếng thăm Việt Nam. Và vào đầu tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tới thăm Việt Nam. Câu hỏi được nêu lên là tại sao các quan chức cao cấp Hoa Kỳ dồn dập viếng thăm VN như vậy? Qua cuộc [...]

05:39:am 08/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hà Nội: Biểu tình phản đối TQ lần 2

Hà Nội: Biểu tình phản đối TQ lần 2

Trong đoàn biểu tình hôm nay, có 2 người ngồi xe lăn là bà Lê Hiền Đức và một thanh niên tàn tật. Hình ảnh thanh niên này, khiến nhiều người phát khóc.

05:10:am 08/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mắng con

Mắng con

Mày láo, dám khuyên bố Mai không đi biểu tình. Chuyện ấy có nhà nước, Không liên quan đến mình. Mày nói y như đảng. Không liên quan thế nào? Nước là của tất cả, Của mày và của tao. Biểu tình chống xâm lược, Chứ có lật ai đâu. Không lẽ mày không biết [...]

04:09:am 08/07/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Văn Cao: Uống rượu say – Hát Quốc ca!

Văn Cao: Uống rượu say – Hát Quốc ca!

Tấn bi kịch của giới Văn Nghệ Sĩ miền Bắc thời kì’’Nhân văn – Giai phẩm’’ thật đau xót, nhiều người tài năng gánh chịu tai họa, Nhạc sĩ – Thi sĩ Văn Cao là một trong những điển hình.

03:58:am 08/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

LHQ coi tự do truy cập Internet là quyền cơ bản của nhân loại

LHQ coi tự do truy cập Internet là quyền cơ bản của nhân loại

Nghị quyết này cho rằng tất cả mọi người, không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, dân tộc….đều có quyền được truy cập Internet và tự do thể hiện suy nghĩ, quan điểm, góc nhìn của bản thân…

03:25:am 08/07/12 | Đăng tại KHOA HỌC, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »