WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:56:pm 11/07/12 Đăng ngày “July 11th, 2012”

HS- TS: Thử bàn về tính liên tục và sự kế thừa

HS- TS: Thử bàn về tính liên tục và sự kế thừa

Trong quan hệ quốc tế, việc công nhận một quốc gia là hành vi theo đó một quốc gia thiết lập bang giao với một quốc gia khác.

03:56:pm 11/07/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ngoại trưởng Clinton phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau buổi họp

Ngoại trưởng Clinton phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau buổi họp

Tôi rất thích khi nhớ lại chuyến thăm đầu tiên của tôi đến đây hồi năm 2000, và đặc biệt đây là chuyến thăm lần thứ ba của tôi trên cương vị ngoại trưởng…

03:32:pm 11/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tổng thống Barack Obama & bà ngoại trưởng Hillary Clinton

Tổng thống Barack Obama &  bà ngoại trưởng Hillary Clinton

  Trong một bài báo nhan đề “Diplomat in Chief” đăng trên tờ Los Angeles Times số ngày Chủ nhật 8 -7-2012 ông James Mann bàn về cái nhìn của bà Hillary Clinton về thế đứng của Hoa Kỳ trên thế giới. Ông James Mann, nguyên phóng viên kỳ cựu của tờ Los Angeles Times [...]

03:25:pm 11/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phong trào Con đường Việt Nam

Phong trào Con đường Việt Nam

Vừa qua dư luận trong và ngoài nước có một số ý kiến bàn luận về Prong trào Con đường Việt Nam (PTCĐVN). Người đưa ra sáng kiến này vừa ở tù ra, cùng trao đổi với 2 bạn còn ở trong tù, trong hoàn cảnh không bình thường, nên không được đón nhận một [...]

03:18:pm 11/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một phút suy tôn cho tình yêu: Thục Vy & Khánh Duy

Một phút suy tôn cho tình yêu: Thục Vy & Khánh Duy

Một người đàn ông, 58 tuổi đời, tưởng rằng nước mắt không còn, nhưng tôi đã khóc, khóc thật nhiều qua thư Thục Vy gởi Khánh Duy, men rượu Hồng Đào đã thấm đẫm từ quê nhà Quảng Nam tới Sài Gòn. Khánh Duy Thục Vy một mối tình tuyệt đẹp, có kém chi gương anh linh: Cô Giang Nguyễn Thái Học.

10:18:am 11/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »