WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:09:pm 07/08/12 Đăng ngày “August 7th, 2012”

Tản mạn sau khi đọc Cõi Đá Vàng [1]

Tản mạn sau khi đọc Cõi Đá Vàng [1]

Tên tập truyện Cõi Đá Vàng, theo tôi, không liên quan gì đến nội dung tác phẩm.

03:09:pm 07/08/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Việt Nam có nên cho tàu chiến Hoa Kỳ sử dụng Cam Ranh?

Việt Nam có nên cho tàu chiến Hoa Kỳ sử dụng Cam Ranh?

Câu trả lời là Việt Nam cần ngay những quyết định nhanh chóng và đột phá để làm chậm lại các bước lấn lướt từ phương Bắc…

02:57:pm 07/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đồng hành cùng các blogger đang bị giam giữ

Đồng hành cùng các blogger đang bị giam giữ

Hầu hết những người này đều phải vượt qua sự ngăn chặn của an ninh để tới được trước cửa tòa. Chị Tân sau đó đã vào trong tòa để hỏi về lý do giam giữ quá hạn, chậm xét xử đối với chồng mình.

09:17:am 07/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chùm thơ viết trên đường thăm con trai

Chùm thơ viết trên đường thăm con trai

Nếu một đêm Seattle biến thành Hà Nội
Hàng vạn xe hơi đậu bên hè đường sẽ mất
Hàng triệu đóa hồng sẽ bị cắt cụt hoa
Trộm cướp tấn công hàng vạn ngôi nhà không có rào chắn
Công an ùa ra chật khắp nẻo đường như kiến như ong

04:34:am 07/08/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hãy cám ơn Trung Quốc

Hãy cám ơn Trung Quốc

Rõ ràng sự đe dọa từ Trung Quốc đang là một cuộc trắc nghiệm của chính quyền và đảng Cộng sản Việt Nam…

03:43:am 07/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một đề xuất khá độc đáo: thay thế “đảng Lãnh đạo” bằng “người Lãnh đạo”

Một đề xuất khá độc đáo: thay thế “đảng Lãnh đạo” bằng “người  Lãnh đạo”

… ông Nguyễn Đăng Dung không những muốn khôi phục lại vai trò trọng tài của Chủ tịch Nước mà còn muốn lá phiếu của người dân hợp pháp hóa chức vị Lãnh đạo duy nhất đất nước của Chủ tịch Nước và qua đó vô hiệu hóa phái “Lãnh đạo”…

02:21:am 07/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chỗ hơn người của Việt Nam

Chỗ hơn người của Việt Nam

… dù không đạt được thành tích cao tại London, Việt Nam ta cũng có cái nhất: số quan chức đông nhất. Chỉ có 18 VĐV đi thi 11 môn mà có hàng chục quan chức theo ân cần, chăm lo. Sướng thế còn gì.

12:49:am 07/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »