WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:36:pm 28/08/12 Đăng ngày “August 28th, 2012”

Lên nữa nào

Lên nữa nào

04:36:pm 28/08/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đơn thư của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Đơn thư của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Các Đơn này của ông Cù Huy Hà Vũ tố cáo Giám thị Lường Văn Tuyến: – Xâm phạm quyền kháng án của ông Cù Huy Hà Vũ bằng cách không chuyển cho ông Cù Huy Hà Vũ 10 tài liệu mà cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án đã dùng làm [...]

01:37:pm 28/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chết lâm sàng

Chết lâm sàng

Phải chăng “chết lâm sàng” là… bệnh hay lây và đã lên tới não bộ của đảng?

01:22:pm 28/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nước Việt buồn và gia tài để lại của bọn mafia đỏ

Nước Việt buồn và gia tài để lại của bọn mafia đỏ

“Chúng ta hãy cứ để cho những người cộng sản ăn cắp, họ sẽ cho chúng ta dân chủ”

08:34:am 28/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Miến Điện thay đến 9 bộ trưởng

Miến Điện thay đến 9 bộ trưởng

Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã công bố cải tổ nội các với 9 trong số 29 vị trí bộ trưởng bị thay trong một thông báo trên trang web của ông. Các bộ trưởng thông tin, công nghiệp, kế hoạch và phát triển kinh tế nằm trong số những người bị thay. Đây [...]

02:04:am 28/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

CAM

CAM

12:52:am 28/08/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

“Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu”

“Sẽ yêu trọn những gì  em chưa kịp yêu”

Trong kho tàng thi ca Việt Nam hiện đại có ba bài thơ khóc vợ thật hay, đó là: “Mầu tím hoa sim” của Hữu Loan, “Núi Đôi” của Vũ Cao và “Bài thơ về hạnh phúc” của Bùi Minh Quốc. Mỗi bài có cái hay riêng, tôi không đủ trình độ bình luận mà chỉ xin nói về một điểm khác, hay là hơn, của bài “Bài thơ về hạnh phúc” so với hai bài kia.

12:01:am 28/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực

Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực

Tình hình chính trị ở Việt Nam bỗng nhiên sôi động. Một nhân vật kinh tế – tài chính rất có thế lực, đang vùng vẫy bỗng bị sa lưới. Ông Nguyễn Đức Kiên, ông «Bầu Kiên», ông «Kiên Bạc» – do đầu tóc bạc trắng của ông – hay «bố già Kiên» bị cảnh [...]

12:00:am 28/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bầu cử Mỹ: Thủ tục tìm ông bà “phó”

Bầu cử Mỹ: Thủ tục tìm ông bà “phó”

Có tên nằm trong danh sách có thể làm ứng viên phó tổng thống là điều vinh dự, nhưng đi kèm với vinh dự đó là những khổ ải mà chỉ những người đã từng trải qua mới biết được…

12:00:am 28/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cú đấm knock-out của Trương Tấn Sang-Nguyễn Phú Trọng

Cú đấm knock-out của Trương Tấn Sang-Nguyễn Phú Trọng

Không loại trừ sẽ có tình huống Dũng mua chuộc Trọng và đập Sang chí tử, hay Sang bắt tay Dũng và cho TBT ngồi chơi xơi nước.

12:00:am 28/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »