WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:00:pm 17/08/12 Đăng ngày “August 17th, 2012”

Tên nào cho chùa Việt tại Ba Lan?

Tên nào cho chùa Việt tại Ba Lan?

Chuyện xây chùa của người Việt tại Ba Lan khiến cộng đồng, nhất là hội Phật tử ở đây chia rẽ nặng nề. Những cãi vã cả online lẫn offline diễn ra từ nhiều tháng nay. Từ nghi vấn tham nhũng tiền mua đất cát; tới thiết kế xây chùa, 1 tầng hay 2 tầng; [...]

06:00:pm 17/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nhà báo & nhà nước

Nhà báo & nhà nước

            Nhà nước ta quả là nhiều sáng kiến và tận tâm với bạn vàng xâm lược. - Hà Sĩ Phu Từ lâu, tôi vẫn ước ao (có lúc) sẽ trở thành nhà báo. Mộng ước này (bỗng) trở thành ác mộng, ngay sau khi tôi xem cảnh hai ông Nguyễn [...]

01:12:pm 17/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Giải cộng nhi thoát Thành Ðô

Giải cộng nhi thoát Thành Ðô

Khi đảng Cộng Sản Việt Nam tự tìm đến Thành Ðô để chui vào cái thòng lọng thứ hai, Hà Sĩ Phu nhận định: Xét trong quan hệ lịch sử giữa hai kẻ thù truyền kiếp thì cuộc cầu hòa này chính là “tuyên bố đầu hàng.”

Nếu biết rõ hơn về hội nghị Thành Ðô, chúng ta sẽ thấy quả thật đó là một “cuộc tuyên bố đầu hàng.”

09:51:am 17/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bất an

Bất an

Một nhà nước yếu kém, bất lực và vô trách nhiệm như vậy mà sao vẫn tồn tại lâu vậy nhỉ? Đây có lẽ là nỗi bất an lớn nhất mà người dân phải mang nặng trong lòng.

03:21:am 17/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thấy gì qua hành động của Sở Thông tin Truyền thông HN?

Thấy gì qua hành động của Sở Thông tin Truyền thông HN?

Khi để lộ rõ bộ mặt cướp nước và bán nước, cả dân tộc sẽ vùng lên và quét sạch lũ cướp nước và bè lũ bán nước. Tôi tin vào điều đó.

01:45:am 17/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thời đại của những ván bài lật ngửa

Thời đại của những ván bài lật ngửa

Ngay lúc đang viết bài “Thiếu lãnh đạo”, tôi đã hình dung trước một lời phản biện: Không phải Việt Nam không có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc đối phó với Trung Quốc. Có. Nhưng người ta giấu. Lý do: Chuyện chính trị cần phải bí mật! Với lời phản biện [...]

01:34:am 17/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người con gái suy tư cho tổ quốc

Người con gái suy tư cho tổ quốc

Vui sao, bỗng nhiên tôi gặp một người đồng hành, một “Phượng hoàng sơ sinh” khi tôi đã là “Lão ô bách tuế”.

01:28:am 17/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thương tiếc nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh

Thương tiếc nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh

  Nhà báo kỳ cựu Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh vừa mới ra đi từ giã cõi đời vào ngày Chủ nhật 12 tháng Tám năm 2012 tại thành phố San Jose California vào tuổi đại thọ 92. Ông bắt đầu bước vào ngành truyền thông báo chí Việt nam từ năm 1948 và làm [...]

01:17:am 17/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »