WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:05:pm 10/08/12 Đăng ngày “August 10th, 2012”

Ông Lê Thanh Tùng bị án 5 năm tù

Ông Lê Thanh Tùng bị án 5 năm tù

Sau tám tháng bị bắt và bị giam giữ vì tội tuyên truyền và xúi giục chống phá nhà nước, sáng nay ông Lê Thanh Tùng bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mang ra xử với phán quyết năm năm tù giam và bốn năm quản chế. Một phiên tòa chớp nhoáng [...]

04:05:pm 10/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thơ chống Trung Quốc

Thơ chống Trung Quốc

I Giữa trưa vắng, nắng ngời chân tóc Tiếng dân kêu đau rát cả Hà thành Lãnh đạo sai công an đàn áp Như thể Trường Sa của giặc Bành … II Đất nước xác xơ thêm Khi tàu cộng xâm chiếm Bao người vùng đứng lên Bị công an chẹn cổ III Việt Nam, [...]

04:03:am 10/08/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ Đồng Minh Việt Nam

Hoa Kỳ Đồng Minh Việt Nam

Ảo tưởng của nhà cầm quyền Hà Nội là xây dựng một Khối ASEAN vững mạnh và thống nhất để Hà Nội lấy đó làm “trục xoay” cho ba nước MỹNga và Tàu. Giữa tháng 7-2012 cũng chỉ vì xung đột quyền lợi Hội Nghị của Khối ASEAN kết thúc bằng những lời công kích [...]

03:51:am 10/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một mùa thu đểu

Một mùa thu đểu

Người người vẫn phải hân hoan, nhiệt liệt chào mừng và kỷ niệm Cách Mạng Mùa Thu. Chỉ cần tỏ ra không hân hoan hoặc kém nhiệt liệt (chút xíu) là lôi thôi lắm, và lôi thôi ngay, chứ không phải bỡn.

03:43:am 10/08/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cực đoan tư nhân và cực đoan nhà nước [?]

Cực đoan tư nhân và cực đoan nhà nước [?]

Các loại cực đoan (động) phải tìm tới hòa hoãn (tĩnh). Đó là qui luật hằng cửu của đời sống. Thời gian để “hòa hoãn hóa” các loại cực đoan là dài hay ngắn? Câu trả lời tùy thuộc ở vai trò tích cực hay không của xã hội trong việc vận dụng giáo dục, tuyền thông, luật pháp nhằm chuyển hóa thái độ ứng xử của người dân. Sở dĩ truyền thông được gọi là quyền thứ tư bên cạnh hành pháp, lập pháp và tư pháp bởi vì truyền thông có tác dụng rất mạnh mẽ lên dòng suy nghĩ của xã hội, và trên nỗ lực giải trừ mọi cực đoan.

01:12:am 10/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Giải “Cộng” nhi thoát!

Giải “Cộng” nhi thoát!

Về căn bản và lâu dài , xuất phát từ nhu cầu xây dựng đất nước cũng như từ yêu cầu bảo vệ đất nước khỏi hiểm họa Bắc thuộc, xã hội Việt Nam phải từ gĩa ảo tưởng Cộng sản, trở về một chế độ dân chủ lành mạnh thông thường như các nước văn minh, không có con đường nào khác. Chừng nào còn giữ chế độ gọi là “Xã hội chủ nghĩa” bên cạnh anh Cộng sản khồng lồ Trung Quốc, thì hoạ mất nước là thường trực.

12:01:am 10/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »