WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:05:am 25/08/12 Đăng ngày “August 25th, 2012”

Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất đồng hành cùng dân tộc

Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất đồng hành cùng dân tộc

Lúc này vai trò lãnh đạo và dẫn dắt về mặt tinh thần cho người dân của Giáo hội PGVN thống nhất sẽ mang tính quyết định cho sự bền vững của một xã hội tốt đẹp…

05:05:am 25/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày về Pa An

Ngày về Pa An

Anh hãnh diện khoe mới ngày hôm qua Daw Suu được Tổng thống Pháp tiếp đãi rất trọng thể.

04:52:am 25/08/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

‘Vỡ quẻ Bầu Kiên’ chỉ là cuộc chiến mini

‘Vỡ quẻ Bầu Kiên’ chỉ là cuộc chiến mini

Dư luận rúng động, truyền thông căng lên, vàng tăng giá, chứng khoán sập sàn… là những dấu hiệu bề nổi vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Còn tảng băng chìm là những bình luận vô tiền khoáng hậu ở mọi cấp về một cuộc chiến Ba-Tư [1]; là sự lo ngại sụp đổ [...]

04:09:am 25/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Budapest tưởng niệm các nạn nhân CNCS và Quốc xã

Budapest tưởng niệm các nạn nhân CNCS và Quốc xã

Rốt cục, tháng 4-2009, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu để thống nhất quan điểm về các thể chế độc tài toàn trị, và đề nghị tổ chức hàng năm một ngày tưởng niệm như thế.

04:02:am 25/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Léon Tolstoi nhà văn hào, một vĩ nhân

Léon Tolstoi nhà văn hào, một vĩ nhân

Khủng hoảng tinh thần của Tolstoi bắt đầu cuối thập niên 1870 đã từ từ phát triển trong cuộc đời ông…

03:56:am 25/08/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cuối tuần ở Thung Lũng Hoa Vàng

Cuối tuần ở Thung Lũng Hoa Vàng

Chúng tôi đã có một kỳ cuối tuần hết sức phong phú. Thứ sáu với Nhân văn Giai phẩm của Thụy Khuê, thứ bảy với thi sĩ Du tử Lê, chủ nhật với võ sư Bảo Truyền. Cuộc sống cao niên đầy ắp văn hóa mà chỉ phải trả nhà hàng Hội An 1 chai la ve có 3 đồng bạc. Niềm vui văn hóa cuối tuần lãng đãng kéo đến thứ tư chuyển qua giây phút ngậm ngùi khi tiễn đưa bác Sơn Điền về cõi vô cùng.

12:01:am 25/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »