WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:18:pm 22/08/12 Đăng ngày “August 22nd, 2012”

Bầu Kiên, nhà đầu tư “thầm lặng”

Bầu Kiên, nhà đầu tư “thầm lặng”

Ngoài việc là một dấu chỉ về những góc khuất trong hệ thống ngân hàng đang bộc lộ, qua câu chuyện bầu Kiên bị bắt, nền kinh tế Việt Nam sẽ hé mở thêm những bất trắc rất đáng được quan tâm. Bầu Kiên và Ngân hàng Kiên Long Vừa qua, đại diện Ngân hàng [...]

04:18:pm 22/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tuồng nhơ bẩn trên sân khấu ô nhục

Tuồng nhơ bẩn trên sân khấu ô nhục

Cuộc đấu giữa các phe phái trong đảng cộng sản Việt Nam đe dọa cả tình hình kinh tế, sau vụ bắt giam ông Nguyễn Ðức Kiên, phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB – lớn nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh. Các mạng đã truyền tin ngay trong [...]

01:20:pm 22/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bắt 17 người Việt Nam không giấy tờ tại Warsaw

Bắt 17 người Việt Nam không giấy tờ tại Warsaw

Có khả năng họ vừa mới vượt rừng vào Ba Lan từ ngả phía Đông.

10:33:am 22/08/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

20 ngày, 3 đại gia Việt lần lượt bị tạm giam

20 ngày, 3 đại gia Việt lần lượt bị tạm giam

… trong bối cảnh kinh tế ngày một rối ren này, không “ông lớn” nào có thể dám vỗ ngực quả quyết rằng mình sẽ không “xộ khám”.

02:19:am 22/08/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Sau tiền là tệ?

Sau tiền là tệ?

Bầu Kiên bị bắt. Mình biết tin đó vào nửa đêm qua trên FB. Chỉ trong hơn một phút đã có cả 1000 bạn nhấn nút like. Gần như những gì đọc được ở các comment là thái độ vui mừng, hân hoan. Cũng dễ hiểu khi người ta chờ đợi quá lâu cho sự [...]

02:16:am 22/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

0:1

0:1

12:50:am 22/08/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »