WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:42:pm 16/08/12 Đăng ngày “August 16th, 2012”

Những nhà hoạt động

Những nhà hoạt động

Người ta thường gọi như vậy để bày tỏ sự tôn trọng với một nhóm người nào đó. Bởi thế cho nên báo chí cách mạng hay còn gọi là báo Đảng hoặc gọi dân dã là báo lề phải sẽ không gọi những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là những nhà [...]

02:42:pm 16/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

TS Nguyễn Xuân Diện bị xử phạt

TS Nguyễn Xuân Diện bị xử phạt

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện vừa bị nhận quyết định xử phạt hành chính vì ‘vi phạm việc quản lý, cung cấp, sử dụng internet và những thông tin điện tử trên internet”. Quyết định này phạt ông Diện 7,5 triệu đồng. Trước đó, nhiều lần tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã bị gọi làm [...]

10:08:am 16/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sinh viên – bạn nghĩ gì?

Sinh viên – bạn nghĩ gì?

Có lẽ cần bắt đầu bằng câu hỏi này: Bạn muốn “cái nước mình nó thế” hay bạn muốn “nước mình sẽ tốt đẹp hơn”? Rồi từ đó bạn sẽ tìm cách trả lời những câu hỏi khác. Nhưng có lẽ bạn phải nhanh lên, bởi vì cái giá mà chúng ta phải trả cho việc chấp nhận “cái nước mình nó thế” giờ đây đã tới mức không còn một cá nhân nào có thể gánh nổi.

10:04:am 16/08/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguyễn Trọng Tạo: Người bước ra từ ca dao lục bát

Nguyễn Trọng Tạo: Người bước ra từ ca dao lục bát

Nó sưu tầm tất cả những bài thơ của bác Tạo, đã được đọc và ghi âm ở thư viện Audio, hay ở đâu đó vào đĩa CD, để trên xe. Cứ lên xe là nó bật nghe cho đến lúc dừng xe tắt máy…

07:32:am 16/08/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »