WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:15:pm 08/07/13 Đăng ngày “July 8th, 2013”

Xiềng xích của Ba Đình ở thế kỷ 21

Xiềng xích của Ba Đình ở thế kỷ 21

03:15:pm 08/07/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Xã hội không thể phát triển nếu Sự thật – Công lý không được tôn trọng

Xã hội không thể phát triển nếu Sự thật – Công lý không được tôn trọng

Tại Thái Hà, khoảng hơn 4000 giáo dân đã tề tựu cùng với một đoàn linh mục đông đảo dâng Thánh lễ Đặc biệt cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân trước khi bị ra tòa án.

12:34:am 08/07/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phác họa Một Chính Sách Quốc Phòng cho VN tự do thế kỷ 21

Phác họa Một Chính Sách Quốc Phòng cho VN tự do thế kỷ 21

Bối cảnh thế giới của thế kỷ 21 là cuộc tranh chấp để giành thế siêu cường số 1 trên thế giới giữa Trung quốc và Hoa Kỳ. Mặt trận trước mắt là Biển Đông. Nền quốc phòng của Việt Nam đặt trong khung cảnh tranh chấp đó.

12:00:am 08/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tâm thư của gia đình luật sư Lê Quốc Quân

Tâm thư của gia đình luật sư Lê Quốc Quân

Gia đình của luật sư Lê Quốc Quân đã có mặt đông đủ ở Hà Nội đang chuẩn bị tham dự phiên tòa xét xử công khai luật sư Lê Quốc Quân với tội danh trốn thuế. Từ trong tù, luật sư Quân đã khẳng định mình vô tội. Với ý thức công dân tốt, [...]

12:00:am 08/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bao giờ đến Việt Nam?

Bao giờ đến Việt Nam?

Ngày 3 tháng 7 năm 2013, Tổng Thống Ai Cập, President Mohammed Morsi, bị đảo chánh và bị quản thúc, chấm dứt một năm cai trị đất nước giầu đẹp và có lịch sử văn minh lâu nhất nhân loại. Quân Đội Ai Cập, lần thứ hai, đã đứng lên làm cuộc đảo chánh này. [...]

12:00:am 08/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »