WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:36:pm 27/07/13 Đăng ngày “July 27th, 2013”

Tư Sang đi Mỹ coi bói cho BCT

Tư Sang đi Mỹ coi bói cho BCT

12:36:pm 27/07/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tổng thống Obama tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Nhà trắng

Tổng thống Obama tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Nhà trắng

Nguồn: White House

12:35:pm 27/07/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Yêu cầu Chính quyền Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của Điếu Cày

Yêu cầu Chính quyền Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của Điếu Cày

Đến 19g Việt Nam ngày Chủ Nhật 28/7/2013 chúng tôi sẽ khóa sổ và công bố toàn bộ danh sách vào sáng thứ Hai, 29/7/2013.

10:06:am 27/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư gửi chị Dương Thị Tân và con trai anh Điếu Cày

Thư gửi chị Dương Thị Tân và con trai anh Điếu Cày

Chỉ có mẹ con chị và người VN yêu nước phẫn uất để cho những dòng nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào tim mà thôi chị ạ!

12:00:am 27/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [11]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [11]

Tôi biết ông ta nhầm, ông ta nhìn bộ dạng tôi khỏe hơn các tù khác, lý lịch nhà tôi ở khu Hoàn Kiếm. Ông đang nghĩ gia đình tôi khá giả

12:00:am 27/07/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân quyền tốt hơn sẽ giảm thuyền nhân

Nhân quyền tốt hơn sẽ giảm thuyền nhân

Nhìn chung, thuyền nhân là một vấn đề chưa có giải pháp cụ thể và luôn được tranh cãi. Giải pháp cho vấn đề phải phát xuất từ nguồn đã tạo ra hiện tượng thuyền nhân.

12:00:am 27/07/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »