WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:19:pm 25/07/13 Đăng ngày “July 25th, 2013”

Về tin chị Dương Thị Tân định tự thiêu

Về tin chị Dương Thị Tân định tự thiêu

Ý định tự thiêu, chị Tân đã nung nấu từ trước. Đặc biệt sau khi cháu Dũng vào được gặp bố trong vòng 5 phút chiều ngày 20/7 và xác định tin anh Nguyễn Văn Hải tuyệt thực là chính xác thì chị càng quyết tâm hơn với ý định tự thiêu.

04:19:pm 25/07/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngày 26/07/2013, ngày Nguyễn Văn Hải

Ngày 26/07/2013, ngày Nguyễn Văn Hải

Mỗi một người Việt Nam yêu nước hãy xuống đường, động viên tinh thần Nguyễn Văn Hải.

04:11:pm 25/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyến công du của Trương Tấn Sang: Vẫn thế thôi!

Chuyến công du của Trương Tấn Sang: Vẫn thế thôi!

Chuyến công du của TrươngTấn Sang cuối cùng chỉ là sự thăm viếng xã giao miễn cưỡng, ngắn ngủi và nhạt nhẽo.

03:47:pm 25/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biểu tình chống chủ tịch Sang trước Nhà Trắng

Biểu tình chống chủ tịch Sang trước Nhà Trắng

Những người biểu tình hô vang những khẩu hiệu đòi dân chủ và nhân quyền bằng cả 2 thứ tiếng Việt và Anh.

12:40:pm 25/07/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đại diện các Blogger trao tuyên bố 258 cho Sứ quán Mỹ ở Hà Nội

Đại diện các Blogger trao tuyên bố 258 cho Sứ quán Mỹ ở Hà Nội

Sau cuộc gặp, cũng có cuộc nói chuyện ngoài lề và cũng là rất thoải mái. Chúng tôi cũng hẹn nhau, mời nhau có thể nói chuyện nhiều buổi khác nữa về cái nội dung này.

10:57:am 25/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

,,, đây là bước đầu rất thuận lợi cho Cộng đồng người Việt ở Sacremento, nhờ sự hào hiệp của một cá nhân có tấm lòng với cộng đồng, với quê hương và với dân tộc. “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du). Ở đây, chữ “tài” hiểu theo nghĩa “tài năng” hay “tài chánh” cũng đều thích hợp.

09:40:am 25/07/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Blogger Điếu Cày tuyệt thực và chuyện ông Trương Tấn Sang đi thăm Mỹ

Blogger Điếu Cày tuyệt thực và chuyện ông Trương Tấn Sang đi thăm Mỹ

Thông tin về việc blogger Điếu Cày tức nhà báo tự do Hoàng Hải tức cựu bộ đội Nguyễn Văn Hải tuyệt thực kéo dài đã 26, 27 ngày lọt ra bên ngoài khiến gia đình, bạn bè, những ai quan tâm đến người tù đặc biệt này đều hết sức lo lắng. Khi tiết [...]

05:40:am 25/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xin cho tôi đừng nhìn thấy mặt người

Xin cho tôi đừng nhìn thấy mặt người

Còn với riêng tôi, giờ này tôi chỉ có một “ước ao”, một “khát khao” là truyền thông, làm ơn, đừng bao giờ đưa hình ảnh bà lên báo đài, ti vi nữa, làm ơn, đừng bắt chúng tôi phải nhìn thấy mặt bà…

05:28:am 25/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Gánh nặng của một chuyến đi xa

Gánh nặng của một chuyến đi xa

  Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, lên đường sang Hoa Kỳ. Đây là một chuyến đi xa hiếm có và hệ trọng. Người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước rất chú ý theo dõi cuộc đi này. Đã có nhiều bình luận, phán đoán, hy vọng và [...]

12:00:am 25/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »